Rahvusvahelise GIS-päeva tähistamine 18. novembril


 

 

 

18. novembril 2015. a toimuvad Eesti Rahvusraamatukogus geograafia nädala raames rahvusvahelise GIS-päeva üritused. Üritust korraldab Eesti Geoinformaatika Selts koostöös erinevate õppeasutuste ning GIS- ja kartograafia valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja ettevõtetega. Käesoleva aasta üritus toimub Eestis juba üheteistkümnendat korda.

Rahvusvahelise GIS-päeva raames korraldatakse igal aastal novembri kolmanda nädala kolmapäeval geograafilist kirjaoskust propageeriv teabepäev, mille raames toimub palju huvitavaid üritusi igale vanuserühmale.  GIS-päev on ellu kutsutud eelkõige seetõttu, et edendada kaartide kasutamise oskust ning tutvustada GIS-maailma võimalusi paljudele sihtgruppidele. Üritus on suunatud eelkõige haridustöötajatele, õpilastele, üliõpilastele ja GIS-spetsialistidele. Terve päeva jooksul toimuvad Eesti Rahvusraamatukogu konverentsisaalis erinevatest valdkondadest esinejate poolt ettekanded GIS-iga seotud kasutusalade näidetest. Lisaks on Eesti Rahvusraamatukogu ruumides võimalus külastada näitust, osaleda koolitustel ning tutvuda erinevate firmade/asutuste väljapanekutega. Sel aastal kuulutame esmakordselt välja GIS-i kasutanud õpilastööde põhjal uurimistööde konkursi võitjad. Lisaks on traditsioonilise kaardivõistluse võitjate autasustamine.

Teabepäeval saab hea ülevaate geograafia ja kartograafia valdkonnas toimuvatest arengutest ning GIS-tehnoloogiale rajatud teenustest ja uuringutest. Konverentsisaalis tutvustatakse muuhulgas loodusteaduste õppimisvõimalusi, geograafiateaduse uurimismeetodeid ja GIS-i põhiseid rakendusi erinevatest eluvaldkondades. Ettekanded, mida peetakse suures konverentsisaalis, tutvustavad GIS-i uusi vaatenurki ja suundumusi, mis annavad nii ideid pedagoogidele geograafia õpetamisel, kui ka paeluvaid mõtteid teistele teemast huvitatuile.

Ühe teemana tutvustatakse auditooriumile, kuidas näiteks vene õppekeelega Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis õpetatakse geoinformaatika valikkursuse abil GIS-vahendeid. Elva Gümnaasiumi 9. klassi õpilased presenteerivad ArcGIS Online keskkonnas tehtud loovtöid. Räägitakse lähemalt  haridusvaldkonnale suunatud spetsiaalsest programmist GeoMentor, mis kutsub geoinformaatikuid ja teisi erialaspetsialiste üles andma oma vabatahtlikku panust GIS-tehnoloogia tõhusamaks kasutamiseks üldhariduskoolide õppetöös. Jooksusõbrast geoinformaatiku Raivo Alla ettekanne „Geoinformaatilised jooksumaastikud” tutvustab liikumist, kui maailma kaardistavat praktikat ning see tõotab teema käsitlusse juurde tuua uusi vaatenurki. Töötoas „GIS-i kasutamine geograafia uurimis- ja loovtöödes“ jagatakse näpunäiteid GIS-i kasutamise võimalusi geograafia uurimustöödes.

Teabepäev on TASUTA. Oodatud on õpilased, tudengid, geograafiaõpetajad, spetsialistid, ametnikud ja teised geograafiahuvilised.

Ürituse kava.

Registreerida saab siit: GIS päev 2015