Regio sõlmis Esri ELA lepingu


Regio AS on sõlminud Esri’ga kolmeaastase organisatsioonilitsentsi ehk ELA (Enterprise License Agreement) lepingu, mis sisaldab enamus Esri tooteid piiramatul hulgal ja muid tarkvaraga seotud teenuseid. ELA leping annab ruumiandmete tootmisega tegelevale asutusele hea võimaluse GIS-i kasutuselevõtuks kõikides ettevõtte tööprotsessides ning veelgi efektiivsemalt pakkuda GIS-i juurutusi ja GIS-ga seotud teenuseid oma klientidele.

ELA lepingu kohta saab lugeda täpsemalt: www.esri.com/ela.