Kartograafia


ArcGIS kartograafias

Pealkiri

Autor, Asutus ()

 

Geograafilise informatsiooni visualiseerimiseks kasutatakse kaarte.

GIS sisaldab nii intelligentseid, interaktiivseid kaarte kui ka teisi andmevaateid (ka mitmemõõtmelisi), mis esitavad erinevaid nähtusi ja nendevahelisi seoseid. Erinevad kaardivaated toetavad päringuid, analüüse ja geograafilise informatsiooni toimetamist. Kaarte saab kasutada ka uue informatsiooni tuletamiseks, kasutades erinevaid modelleerimismeetodeid.

Kartograafid peavad suutma toota professionaalseid ja standardiseeritud kaarte oma andmetest. ESRI pakub andmebaasidel põhinevat kartograafiat, mis loob keerulisi ja kõrgetasemelisi  vahendeid ja töövooge, mis lubavad lihtsamalt ja efektiivsemalt luua nõutavaid produkte.

GIS abiga on võimalik:

 • Automatiseerida ülesandeid ja rakendada kasutaja poolt defineeritud kartograafilisi reegleid;

 • Alandada kaarditootmise kulusid;

 • Suurendada toodete valikut;

 • Saavutada kõrgemat töö produktiivsust.

ESRI tehnoloogia kartograafias

ESRI tehnoloogia võimaldab organiseerida efektiivset töövoogu, mis hõlmab andmete kogumist, haldamist,  tootmist ja jagamist-levitamist.

Andmete kogumine:

 • Annab võimaluse integreerida kokku erinevaid andmeformaate ja –allikaid (kaardid, tekstidokumendid, CAD-andmed, vektor- ja rasterandmed, GPS ja välimõõtmiste tulemused, fotogramm-meetria andmed), mis lubab toota mitmekülgseid kaardiprodukte, mis suudavad esitada kõiki andmeid ühes dokumendis.

Andmete haldamine:

 • Annab raamistiku andmete ja andmebaaside haldamiseks. On võimalik hallata suurt hulka andmeid, säilitades kartograafilisi spetsifikatsioone.

Andmete tootmine:

 • Annab täieliku komplekti töövahendeid, mis lubab analüüsida, koostada raporteid, visualiseerida ja toota andmeid ja kaarte, võimaldab automatiseerida editeerimise ja analüüsi töövooge, et parandada tootmise kiirust.

Andmete jagamine:

 • Annab paindliku platvormi kaartide, andmete, veebiteenuste ja geoportaalide jagamiseks ja levitamiseks, saab levitada oma kaarte ja andmeid paberkujul ja digitaalselt, samuti üle veebi.

ESRI kartograafia Eestis

Eestis kasutavad ESRI erinevaid tooteid ja lahendusi käesoleval hetkel juba kõik suuremad kartograafia ja kaardiandmete tootmisega tegelevad asutused, tehnovõrkude ettevõtted ning paljude muude valdkondade (kohalikud omavalitsused, maavalitsused, keskkond, metsandus, energeetika, lennundus, põllumajandus, looduskaitse, riiklik julgeolek, ülikoolid ja teadusasutused, kutseõppeasutused jne) GIS- ja kaarditarkvara kasutajad.

Suuremad kasutajad:

 • Kartograafiafirmad;

 • Topograafiliste andmete ja kaartide tootjad;

 • Lennundus;

 • Merendus.

 

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged vahendid ja tööriistad ning viib läbi nende juurutamise Teie tööprotsessidele vastavaks. Konsultatsiooni ja toodete ülevaate saamiseks palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee