Kindlustus


Asukohateave on iga kindlustustehingu juures olulise tähtsusega. Asukohapõhise kindlustusteenuse arendamisel saab kasutada ArcGISi, mis võimaldab luua, hallata, analüüsida ja esitada geograafilist informatsiooni.

Ruumianalüüs võimaldab kindlustuses teha järgmist:

 • Määrata kindlustuse klientide (nii olemasolevate kui potentsiaalsete) ruumilised asukohad;
 • Leida riskipiirkonnad:
  • perioodiliselt või erakordsete ilmade tõttu üleujutatavad piirkonnad,
  • potentsiaalsete metsatulekahjude piirkonnad,
  • kriminogeensed piirkonnad,
  • liiklusesavariide suhtes riskantsed piirkonnad,
  • muud riskantsed alad;
 • Modelleerida üleujutuste jm loodusõnnetuste levikut;
 • Leida riskipiirkondades õnnetuste tõenäosused;
 • Leida kliendid, kes asuvad riskipiirkondades;
 • Konstrueerida kindlustuse hinnamudeleid, mis võtaksid arvesse kliendi asukohta;
 • Hinnata päästeteenuste kättesaadavust klientidele;
 • Geomodelleerida kindlustuskahjusid;
 • Määrata mobiilsete rakenduste abil kindlustusjuhtumite asukohad;
 • Koostada erinevaid ruumianalüüsi veebiteenuseid;
 • Koostada riskipiirkondade kaarte;
 • Aidata lepingute sõlmimisel;
 • Käsitleda kahjusid;
 • Abistada klienditeenindust;
 • Parandada edasikindlustamist.

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged vahendid ja tööriistad ning viib läbi nende juurutamise Teie tööprotsessidele vastavaks. Konsultatsiooni ja toodete ülevaate saamiseks palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee