Kindlustus


Asukoha informatsioon on iga kindlustustehingu juures olulise tähtsusega. Et tekitada ja arendada asukohapõhist kindlustusteenust, võimaldab ArcGIS luua, hallata, analüüsida ja esitada geograafilist informatsiooni.

Ruumianalüüs võimaldaks kindlustuses läbi viia järgmisi toiminguid:

 • Määrata kindlustuse klientide (nii olemasolevate kui potentsiaalsete) ruumilised asukohad;
 • Leida riskipiirkonnad:
  • perioodiliselt või erakordsete ilmade tõttu üleujutatavad piirkonnad,
  • potentsiaalsete metsatulekahjude piirkonnad,
  • kriminogeensed piirkonnad,
  • liiklusesavariide suhtes riskantsed piirkonnad,
  • muud riskantsed alad;
 • Modelleerida üleujutuste jm loodusõnnetuste levikut;
 • Leida riskipiirkondades õnnetuste tõenäosused;
 • Leida kliendid, kes asuvad riskipiirkondades;
 • Konstrueerida kindlustuse hinnamudeleid, mis võtaksid arvesse kliendi asukohta;
 • Hinnata päästeteenuste kättesaadavust klientidele;
 • Geomodelleerida kindlustuse kahjud;
 • Määrata online (mobiilsete rakenduste abil) kindlustusjuhtumite asukohad;
 • Koostada erinevaid ruumianalüüsi veebiteenuseid;
 • Koostada riskipiirkondade kaarte;
 • Aidata lepingute sõlmimisel;
 • Käsitleda kahjusid;
 • Abistada klienditeenindust;
 • Parandada edasikindlustamist.

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged vahendid ja tööriistad ning viib läbi nende juurutamise Teie tööprotsessidele vastavaks. Konsultatsiooni ja toodete ülevaate saamiseks palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee