Metsandus


ArcGIS Eesti metsanduse ettevõttes

Esri ja Trimble GIS/GPS lahendused metsamajandusettevõtte tööprotsessides – Toomas Kams, AS Fest Forest

Mobiilse GIS-i kasutamine igapäevase töövahendina metsamajanduses – Imre Merits, Meriz Metsahaldus OÜ

 

Metsandusega seotud ettevõtted rakendavad enda igapäevase töö lihtsustamiseks ja efektiivsemaks korraldamiseks üha rohkem mobiilse GIS-i rakendusi.

Lisaks metsas navigeerimisele võimaldab GIS ja GNSS/GPS integreerimine välitöödel vastavate seadmetega kogutud asjakohase teabe siduda operatiivselt ka GIS-andmebaasidega. GIS- ja kaarditarkvara rakendatakse mitmesuguste metsaga seotud (hooldus)tööde ja metsamajandusrežiimi planeerimisel/analüüsimisel, pindade arvutamisel ning takseerandmete haldamisel. Samuti on GIS-vahendid suureks abiks metsa takseerimisel, metsaosade ja raiealade eraldamisel, tehnoloogilise kaardi koostamisel jpm. Kõik need tegurid kokku loovad metsanduse valdkonna ettevõttele oluliselt paremad eeldused kvaliteetsemate otsuste langetamiseks metsa säästvaks majandamiseks, metsa seisundi ja ettevõtte haldusalas olevate varade adekvaatseks hindamiseks.

Metsanduses rakendust leidvad Esri tarkvaratooted (nt ArcPad ja ArcGIS Desktop) koostöös väliste seadmetega (nt Trimble Mapping&GIS tooted) võimaldavad muuhulgas kasutada ka Metsaregistrist kättesaadavat kaardimaterjali (nt metsaregistri eralduste piirjooned).

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged GIS-vahendid ja tööriistad ning pakub välja lahendused erinevate ülesannete realiseerimiseks. Konsultatsiooni ja toodete presentatsiooni soovi korral palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.