Põllumajandus


ArcGIS põllumajanduse ettevõttes

GIS vahendite rakendamine põllumaade kaardistamisel ja kontrollimisel – Ruben Rahumägi, Trigon Agri

GIS-lahenduste kasutamine põllumajandusliku informatsiooni ja töövoogude analüüsimisel ning visualiseerimisel on tõestanud oma kasulikkust nii tootmises, riskianalüüsides, kahjurite kontrollil, põllumajanduslikul monitooringul kui ka näiteks veeressursside haldamisel. GIS on üha olulisem vahend põllumajandusliku tootlikkuse tõstmiseks, kulude vähendamiseks ning maaressursi efektiivsemaks haldamiseks. Põhjalikum ülevaade Esri GIS-tehnoloogia edulugudest ja kasutajanäidetest põllumajanduses on kättesaadav http://www.esri.com/industries/agriculture.

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged GIS-vahendid ning pakub välja asjakohased lahendused ja tööriistad erinevate ülesannete täitmiseks. Konsultatsiooni ja toodete presentatsiooni soovi korral palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.