Riigikaitse


ArcGIS Eesti Kaitseväes

Geoinformaatika võimaluste kasutamine Eesti KaitseväesAndris Sprivul, Eesti Kaitsevägi (LINK ETTEKANDELE)

 

Enamik riigikaitselisi- või julgeoleku-alaseid otsuseid sisaldavad endas ruumialaseid aspekte. Küsimused sellest, kuhu teha rünnak, kuhu ehitada uus baas, kus asuvad potentsiaalsed vaenlased – alati tuleb arvestada ka geograafiaga. GIS mängib nendes otsustes aina suuremat osa.
Esri tarkvara annab võimaluse analüüsida ruumiandmeid, toetades nii oluliselt missiooni. GIS lubab koguda, hallata, analüüsida ja visualiseerida geograafiliselt refereeritud informatsiooni, andes selge ülevaate andmetest ning nende seostest.

GIS kasutamise valdkonnad sõjanduses

Sõjaliste operatsioonide juhtimissüsteemid: C4ISR – süsteem, mis ühendab ühtseks tervikuks juhtimise, side- ning arvutisüsteemid, strateegilise luure, seire ning taktikalise luure, on tänapäeval tihedalt seotud ruumiandmetega. Ruumiinformatsiooni kasutatakse operatsioonidel juhtimise kõikidel tasanditel. Selle tulemusel on otsustused kiiremad, paremad ja põhinevad tugevamal analüüsil.

Luure: GEOINT (geoluure) integreerib kaugseire ja ruumiandmed teiste luure valdkondadega nagu HUMINT, MASINT, SIGINT, OSINT, See on platvorm, mis koondab kõik nimetatud luurevaldkonnad ühtsetesse rakendustesse. GEOINT seob omavahel kaarditootmise, geoinfosüsteemid ja kaugseire.

Infrastruktuur ja keskkond: GISi saab kasutada, et hallata terviklikult ressursse, varasid, asutusi, maid, teenuseid, võrke. Saab luua erinevaid rakendusi, mis hõlmavad kogu kaitsealast infrastruktuuri, arvestades keskkonnakaitse aspekte.

Tervisekaitse: Kaitseväelaste tervise eest hoolitsemiseks on vaja nii lahinguväljal kui baasis kiiresti analüüsida ja visualiseerida ohtlikke situatsioone. GIS aitab kaitse- ja luureorganisatsioonidel ette näha keskkonnaohte, õnnetusjuhtumeid, evakueerimisvõimalusi ning uurida epideemiaid.

Ettevõtte GIS: Riikliku julgeoleku, luure- ja kaitseorganisatsioonid on alustanud eraldiseisvate GIS-süsteemide integreerimist suurematesse ettevõtete süsteemidesse, et jagada ressursse, andmeid ja rakendusi. Ühekordse eesmärgiga süsteemid asendatakse mitme-eesmärgiliste integreeritud rakendustega, mis kasutavad teenuspõhist arhitektuuri. See annab võimaluse viia GIS-lahendused ka mittetraditsioonilistele GIS kasutajatele.

ESRI Eesti Kaitseväes

Eesti Kaitsevägi kasutab Esri GIS-tehnoloogiat Enterprise License Agreement (ELA) mudeli alusel. Leping annab Eesti Kaitseväele võimaluse kasutada piiramatult paljusid ESRI tooteid ning lisaks veel piiratud hulgal spetsiifilisi ruumiandmete haldamise ja kasutamisega seotud tarkvaralitsentse.
Eesti Kaitsevägi on pikaajaline Esri tarkvara kasutaja. Esri tooted on kasutusel paljudes väeliikides ning ruumiandmetega seotud projektides. Geograafilised ruumiandmed on Eesti Kaitseväes strateegilise tähtsusega, võimaldades kiireid ja õigeaegseid otsuseid erinevate planeerimis- ning operatiivülesannete täitmisel. ELA leping annab Eesti Kaitseväele võimalused keskenduda terviklahenduse arendamisele ning tagada geograafilise infoga seotud analüüside, visualiseerimise tööriistade ja digitaalsete teenuste kättesaadavuse.

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged vahendid ja tööriistad ning juurutab need Teie tööprotsessidele vastavaks. Konsultatsiooni ja toodete ülevaate saamiseks palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee