Transport


Transpordi ja logistika valdkonnas on GIS oluline töövahend transpordisüsteemide haldamisel, planeerimisel, hindamisel ja hooldusel.

Logistikas kasutatakse geoinfosüsteeme sõiduplaanide koostamisel. Analüüside tulemusel leitakse parim teekond, ajakava ja kasutatavate sõidukite hulk. GIS võimaldab jälgida ka näiteks sõiduki hetkeasukohta ning laoseisu.

GIS aitab:

  • hallata efektiivselt kulusid, marsruute ja sõiduplaane;
  • jälgida sõidukeid reaalajas;
  • tulla vastu klientide ootusele ja vajadustele.

Lennundus

Riigi territooriumi õhuruumi hõlmavate lennukaartide koostamine ja kujundamine, lennutakistuste andmebaasi haldamine ning aeronavigatsiooniliste ekspertiiside koostamine on vaid üksikud märksõnad, kus GIS-töövahendeid kasutatakse.

GIS abil andmete lõimimine aitab kasutada olemasolevaid süsteeme ning võimaldab kõigile andmetele ligipääsu ühest kohast. Samuti omab GIS olulisi visualiseerimisvõimalusi, andes hea ülevaate hallatavatest rajatistest ning tõhusama kontrolli tegevuste üle. GIS lahendused lihtsustavad ka veebis reaalajas info jagamist klientidele.