ArcGIS Spatial Analyst


ArcGIS Spatial Analyst sisaldab esinduslikku töövahendite komplekti ruumilise modelleerimise ning (raster)analüüside tegemiseks, mis loovad standardsetele ArcGIS toodetele täiendavat lisaväärtust. Ühendades Spatial Analyst laienduse võimalused ArcGIS Desktop või ArcGIS Server toodete baasfunktsionaalsusega, on vajalikku ruumiinfot võimalik veelgi efektiivsemalt töödelda, analüüsides ruumilisi suhteid ning luues vastavaid ruumilisi mudeleid (nt sobivuskaartide koostamine, kus tulemkihi kalkuleerimisel arvestatakse kasutaja määratud prioriteetide alusel samaaegselt mitme erineva parameetri mõju jpm).

Valik ArcGIS Spatial Analyst kaudu tehtavatest ülesannetest:

 • Integreeritud raster/vektoranalüüsi teostamine;
 • Vektorobjektidest või rasterkujul andmetest vastavalt kaugusele (distance) või lähedusele (proximity) baseeruvate mõjualade loomine;
 • Punktandmetest tiheduskaartide ning pidevate statistiliste pindade loomine;
 • Statistiliste analüüside teostamine, mis põhineb vastavalt piiritletud ümbrusel, naabrussuhetel või eelnevalt määratud tsoonide ulatusel;
 • Uue informatsiooni tuletamine lihtsate pilditöötluse vahenditega;
 • Piirjoonte/samakõrgusjoonte (contours), varjutusefektide (hillshade) tekitamine, nõlvakallete, aspektide, vaateväljade, päikeseenergia maastikulise jaotuse genereerimine;
 • Rasterkujul andmete klassifitseerimine ja modifitseerimine;
 • Suur valik erinevaid kaardialgebra töövahendeid;
 • Kauguse mõjuga seotud analüüsid;
 • Lai valik erinevaid interpoleerimise töövahendeid (IDW, Kriging, Natural Neigbor, Spline, Topo To Raster, Trend, Curvature jne) statistiliste pindade tekitamiseks;
 • Sobivuskaartide genereerimine (binaarse ja kaalutud ülekatte meetodid jne);
 • Hüdroloogiline modelleerimine

Täiendav info:

 • ArcGIS Spatial Analyst brošüür   [PDF]
 • Teemaloendi alusel koostatud ArcGIS Spatial Analyst töövahendite ja võimaluste tutvustus koos asjakohaste videoklippidega [videod]
 • ArcGIS Spatial Analyst võimaluste kohta loe lähemalt  [Esri koduleht]

Ettekanne sobivuskaartide modelleerimisest ArcGIS Spatial Analyst kaudu

“ArcGIS Spatial Analyst kasutamine meretuuleparkide planeerimisel” – Eero Saava, Eesti Energia (ettekanne GIS-päev 2010 konverentsil)