Statistikaametile rahvusvaheline Esri SAG (Special Achievement in GIS) auhind


Statistikaametit tunnustati rahvusvahelise Esri SAG (Special Achievement in GIS) auhinnaga GIS-i tulemuslikul kasutamisel 2011.a rahva- ja eluruumide loenduse erinevatel etappidel. Esri presidendi Jack Dangermondi poolt antud SAG auhinna saab organisatsioon, kelle saavutused GIS-tehnoloogia juurutamisel ja valdkonna arengus on eriti väljapaistvad ja pretsedenti loovad ning auhind antakse üle juulikuus toimuval rahvusvahelisel Esri kasutajate konverentsil.

GIS-i kasutati 2011 aasta rahva- ja eluruumide loenduse erinevatel etappidel. Ettevalmistamise etapis kasutasid kaardirakendust loendajate värbajad. E-vastamise ajal kasutati aadressiotsingut ning kaardil kuvati leitud aadressi asukoht. Samal ajal sai loenduse juht kaardirakenduse abil jälgida, kuidas loendus erinevates piirkondades edenes. Samuti oli kaardirakendus ka loendaja ja andmekorrastaja töövahend.

Esri Special Achievement in GIS auhinna kohta saab täpsemalt lugeda siit

 

Kreet Masik ettekanne asukohapõhisest statistikast Statistikaameti andmete põhjal on leitav siit ning sama ettekande video:

 

Kristjan Roosild ettekanne kaardirakenduste kasutamisest 2011.a rahva- ja eluruumide loendusel on leitav siit