Tallinna ja Pärnu linnavalitsused sõlmisid piiramatu Esri omavalitsuslitsentsi lepingu


Neil päevil sõlmisid Tallinna ja Pärnu linnavalitsused kogu omavalitsuse organisatsiooni ja selle erinevaid instantse hõlmava Esri Enterprise Agreement (EA) litsentsilepingu. Allkirjastatud leping annab KOV`ile ning sellega seotud asutuste/ametite töötajatele võimaluse rakendada piiramatult kõiki populaarsemaid ArcGIS platvormi tooteid ning kaasata uusimat GIS-tehnoloogiat oma töökorralduses ja loodavates infosüsteemides senisest veelgi laialdasemalt, integreeritumalt ja tõhusamalt.Kohaliku omavalitsuse seisukohast on ajas järjest tähtsamateks märksõnadeks kiire infovahetus ja koostöö elanikega, kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partnerite vahel. Ühelt poolt vajavad KOV ja selle allasutused igapäevaste kaalutletud otsuste tegemisel täpset ja ajakohast infot oma territooriumil toimuva ja juhtuva kohta, mis on vajalik pakkumaks inimestele aina kvaliteetsemaid teenuseid, et tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita neile seadusega pandud ülesandeid. Teisalt on üha laiemat kandepinda võitmas targa omavalitsuse kontseptsioon, et suunata avalikke teenuseid sihtrühma(de)le läbi IKT lahenduste ning kaasava valitsemise kaudu, parendamaks seeläbi jätkusuutlikumat majanduslikku arengut ja paremat elukvaliteeti. Spetsiaalselt omavalitsustele suunatud Esri litsentsipakett annab vajalikeks tegevusteks nii valdkonnaspetsialistidele kui ka juhtidele vajaliku tööriistakasti, millest leiab kõikideks erinevateks vajadusteks sobivad GIS-vahendid.

 Kasutatud materjalid ja fotod: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Ave Kargaja, Pärnu Linnavalitsus, Ranel Suurna

Tänaseks on piiramatu kasutusalaga Esri omavalitsuse litsentsi sõlminud juba 15 Eestimaa omavalitsust (sh Tartu Linna- ja vallavalitsus, Saaremaa Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Türi Vallavalitsus, Harku Vallavalitsus jt) ning mitmete edulugudega on võimalik sõnas ja pildis lähemalt tutvuda KOV GIS-seminaril ettekannetest salvestatud videoklippide abil, mis on leitavad http://www.alphagis.ee/uritused/kov-gis-seminar-2017/kava/

NB! Kohalikele omavalitsustele suunatud Esri EA lepingu ja selle võimaluste tutvustamiseks/kasutamiseks/võimalikuks soetamiseks palume Teil otse ühendust võtta alphagis@alphagis.ee