ArcGIS Desktop


Mis on ArcGIS Desktop tarkvara?

ArcGIS for Desktop on terviklik geoinfosüsteemi lahendus kaardiandmete loomiseks, haldamiseks, visualiseerimiseks ja analüüsimiseks. ArcGIS for Desktop tarkvaratoodete abil saab andmete geograafilist konteksti seoste kaudu lihtsasti tõlgendada, eri nähtuste vahelisi suhteid analüüsida ja andmeid mitmel viisil modelleerida. ArcGIS for Desktop Basic (endise nimega ArcView) on maailma levinuim töökohapõhine GIS- ja kaarditarkvara (de facto standard), mis aitab kümnetel tuhandetel organisatsioonidel igapäevaselt saada geograafilise ruumiga seonduvatele küsimustele sobivaid vastuseid ning langetada selle alusel kaalutletumaid otsuseid.

Milleks kasutada ArcGIS Desktop tarkvara?

ArcGIS for Desktop võimaldab igaühel lihtsal moel geoandmeid kasutada. Võimalusterohke leppemärkide valiku ja kartograafiliste töövahenditega on kvaliteetsete kaartide loomine käepärane ja mugav. Geoandmete haldamine ja muutmine on tänu lihtsale ja loogilisele kasutajaliidesele paindlik ning jõukohane ka erineva erialase kvalifikatsiooni ja GIS-kompententsiga töötaja(te)le. See tähendab, et tarkvara on lihtsasti omandatav ka mittetehniliste kasutajate poolt. Samas saavad spetsialistid ja/või ametnikud kasutada erinevaid töövahendeid professionaalse kartograafia, andmete integratsiooni ja ruumianalüüsi valdkondades.

Praktiliselt kõik kaardiandmete tootjad on võimelised andmeid levitama ArcGIS for Desktop-le sobival kujul (nt Esri Shape failid). Kuivõrd geoinfot saab integreerida paljudest allikatest, on võimalik projekte alustada koheselt andmetega, mis on olemas kas ettevõttes kohapeal või kättesaadavad Internetis (nt WMS ja WFS, Maa-ameti CSW otsinguteenus Euroopa riiklike geoportaalide andmete kasutamiseks jpt) või pilveteenuste (nt ArcGIS Online) kaudu. Universaalne kasutajaliides annab vastava standardse tarkvara kaudu GIS-spetsialistile kõik vajalikud töövahendid realiseerida mistahes valdkonnaga (nt maakorraldus, planeeringud, tehnorajatised jms) seotud toiminguid, alustades näiteks Maa-ameti WMS-teenuse kasutamisest ja lihtsama asendiplaani koostamisest ning lõpetades keerukate GIS-analüüside ja sobivuskaartide modelleerimisega.

ArcGIS for Desktop lihtsustab ka mitmest tegevusest koosnevate (ruumi)analüüside ja komplekssete andmetöötluste automatiseerimist, võimaldades kasutajal visuaalselt loogilise tööprotsessina modelleerida nii lihtsa kui ka keerulisema sisuga ülesandeid. Vastavate toimingute teostamiseks saab kasutada asjakohast ModelBuilder nimelist töömoodulit. Arendajatel saavad ArcGIS for Desktop tarkvara ka kohandada, kasutades selleks standardseid programmeerimiskeeli (nt Python).

ArcGIS for Desktop tarkvara on kasutatav ka eesti- ja venekeelse kasutajaliidesega!

ArcGIS Desktop erinevad tasemed

ArcGIS Desktop tarkvara on võimalik vastavalt Teie vajadustele ja ülesannetele eraldi litsentsina kasutada kolmel erineval tasemel. Tasemed jagunevad Basic, Standard ja Advanced vahel.

 ArcGIS for Desktop tasemed
Basic Standard Advanced
Kaartide koostamine ja interaktiivne visualiseerimine
Uute kaardikihtide ja tabelite loomine ja nende sisu muutmine checked checked checked
Päringute ja teemakaartide koostamine checked checked checked
ArcGIS Online ja WMS-teenuse kasutamine checked checked checked
CAD formaadis andmete import/eksport checked checked checked
Animatsioonide, graafikute, raportite ja aruannete loomine checked checked checked
Mitme kasutajaga muutmine ja keerukam andmehaldus
Mitme kasutajaga ettevõtte geoandmebaasi redigeerimine checked checked
LAS andmehulkade haldamine checked checked
Ühe või mitme manuse lisamine kihi objektidele checked checked
Representatsioonide genereerimine ja täiendamine checked checked
Automatiseeritud kvaliteedikontrollid checked checked
Andmebaasi versioneerimine checked checked
Geomeetriliste võrkude koostamine checked checked
Täiustatud analüüsid, kõrgtasemel kartograafia ja laiendatud andmehaldus
Täiustatud GIS-andmete analüüsid ja modelleerimine checked
Lisavõimalused kartograafiaga seotud ülesanneteks checked
Esri Coverage andmete redigeerimine checked
Lisavõimalused generaliseerimiseks checked
Täiendavate andmeformaatide (nt S-57 jpt) import/eksport checked

ArcGIS for Desktop Basic nimeline standardtarkvara (endise nimega ArcView), kui kõige fundamentaalsem ja enim kasutatav Esri desktop GIS-tarkvara nii Eestis kui ka mujal maailmas, sisaldab juba vägagi arvestatavat hulka tööks vajalikke vahendeid. Nii näiteks saate selle kaudu:

 • langetada paremini kaalutletud otsuseid, kasutades selleks geograafilist informatsiooni;
 • sisestada kiiresti ja lihtsalt uusi kaardiandmeid;
 • hallata ühe tarkvaraga kõiki oma faile, andmebaase, metaandmeid ja internetipõhiseid andmeid;
 • kasutada OpenGIS standarditele vastavaid teenuseid (WMS, WFS);
 • kohandada mugavalt kasutajaliidest vastavalt tööülesande vajadustele;
 • töötada erinevate vektor- ja rasterformaatidega ning tabelandmetega, sh CAD andmete (nt teostusmõõdistused) ja MS Exceli failidega (xls, xlsx);
 • teisendada kaardiandmeid kõigisse üldlevinud CAD formaatidesse (nt. DGN-V8, DWG-R14, DWG-R2000, DWG-R2004, DWG-R2005, DWG-R2006, DWG-R2007, DXF-R14, DXF-R2000, DXF-R2004. DXF-R2005, DXF-R2006, DXF-R2007, DWG-R2010, DXF-R2010 jne);
 • teisendada rasterkujul andmeid vektorformaati ja vastupidi;
 • seadistada kaardikihtide parameetreid, mis hõlmavad nt leppemärkide kujundust, kaarditekstide paigutamist, objektide visuaalset filtreerimist, andmeväljade struktuuri, mõõtkava-vahemike fikseerimist, kaardi matemaatilist alust (projektsioon, koordinaatsüsteem) jne;
 • koostada tabeleid, graafikuid ja aruandeid ning neid kaardil kuvada;
 • ajateadlike kihtide kasutamine annab täiendavad võimalused objektide kuvamiseks teatud ajalise intervalli alusel (nt keskmise õhutemperatuuri või GPS-ga kaardistatud teekondade dünaamika jälgimine päeva, kuu, aasta kaupa jne);
 • teostada mugavalt ja paindlikult erinevaid ruumianalüüse ja päringuid ning kujutada saadud tulemusi kaardil;
 • kasutada  tööprotseduuride automatiseerimiseks graafilise modelleerimise keskkonda (Model Builder) omamata selleks põhjalikke teadmisi traditsioonilisest matemaatilisest programmeerimisest;
 • koostada hõlpsasti mitmest lehest koosnevaid kaardiseeriaid;
 • kasutada tipptasemel Maplex for ArcGIS laienduse vahendeid kaarditekstide automaatsemaks paigutamiseks ekraanil;
 • vormistada kõrge (trüki)kvaliteediga kaarte ning eksportida neid erinevatesse formaatidesse (nt JPEG, AI, EMF, EPS, SVG, BMP, PNG, TIFF, GeoTIFF, GIF, interaktiivne ja kihipõhine PDF jne).

ArcGIS Desktop tarkvara funktsionaalsuse tabel

Tutvu ArcGIS for Desktop 10.4.1 tarkvaratoodete (Basic, Standard ja Advanced)  funktsionaalsustega järgneva detailse võrdlustabeli abil: ArcMap functionality matrix

NB! ArcGIS for Desktop tarkvara on võimalik soovi korral ka teatud perioodi ulatuses tasuta testida. Vajadusel saab paralleelselt proovida ka huvipakkuvaid lisamooduleid (nt ArcGIS Spatial Analyst vms). 60 päeva kestva testversiooni kasutamiseks on vajalik vastava installatsioonimeedia ja litsensi olemasolu, mida on võimalik soovi korral samuti AlphaGIS kaudu tasuta tellida.

Maailma populaarseima GIS- ja kaarditarkvara tasuta testimiseks saada enda soov e-aadressile alphagis@alphagis.ee

 

ArcGIS Desktop tarkvara litsentside valikud ja hinnad

Kuivõrd Esri toodete valik on väga mitmekesine ning kasutajate soovid ja vajadused on erinevad, siis sõltub konkreetse tarkvara litsentsi hind soetatavate litsentside arvust (erinevad hinnasoodustused mitme litsentsi ostmise puhul), litsentsi tüübist (ühe töökoha litsents, võrgulitsents, korporatiivlitsents (ELA), akadeemilise asutuse litsents jne), rakenduskeskkonnast (serveritooted) ja mitmetest muudest asjaoludest. Seega, kui olete huvitatud mistahes Esri GIS tarkvarast, palume Teid asjakohase pakkumise saamiseks võtta ühendust AlphaGIS-iga – alphagis@alphagis.ee ning me teeme Teile sobivale ühele või mitmele tarkvarale hinnapakkumise. Soovi korral saame lisaks tarkvarale komplekteerida ka vajaliku riistvara. Samuti on tasumisel võimalik kasutada liisingu võimalust.

Litsentside kasutamise seisukohast on võimalik valida alljärgnevate variantide vahel:

1. Single Use license ehk töökoha litsents tähendab seda, et litsents on seotud vastava arvutiga, millega soovitakse tarkvara kasutada.

2. Concurrent Use license ehk arvutivõrgus kasutatav litsents tähendab seda, et litsents lubab tarkvara kasutada igas arvutivõrku ühendatud arvutis. Samaaegsete kasutajate hulka piiratakse tarkvara litsentsihalduriga (License Manager). Litsentsihaldur lubab installeerida tooteid piiramatul hulgal masinatesse, kuid samaaegselt saab tarkvara kasutada ainult nii palju kasutajaid, kui palju on ostetud litsentse. Vajadusel saab haldur litsentse ka tähtajaliselt (nt 1 kuu kestev kasutusaeg) välja laenutada.