ArcGIS Pro


ArcGIS Pro on eraldiseisev rakendus ArcGIS Desktop tarkvara sisulise funktsionaalsuse ja võimaluste kasutamiseks. Alates ArcGIS 8.x versioonist ning ligi 20 aastat GIS-spetsialisti peamiseks töökeskonnaks olnud ArcMap-ile on ArcGIS Pro juures täiustunud/muutunud nii kasutajaliides kui ka üldine funktsionaalsus, mis hõlmab nii kaardikihtidega ja tabelandmetega töötamist, geotöötlust ja selle paindlikkust/kiirust ning samuti andmete redigeerimist, kartograafilist disaini, 3D andmetega töötamist, integratsiooni ArcGIS Online-ga jpm. ArcGIS Pro on eraldi installeerimise kaudu 64 bit arvutitesse paigaldatav ja paralleelselt koos ArcMap-ga kasutatav ArcGIS Desktop tarkvara komponent.

ArcGIS Pro on standardne osa ArcGIS Desktop (Basic, Standard ja/või Advanced) tarkvarast ning ei vaja kasutamiseks eraldiseisvat litsentsi!