Workforce for ArcGIS


Workforce for ArcGIS rakendus on mõeldud välitööde töökäskude efektiivsemaks haldamiseks. Rakendus koosneb kahest osapoolest, kus üks on projektijuhi ehk nn dispetšer-vaade ja teine välitöötaja vaade. Projektijuht saab hallata ja näha töökäskude hetkeolukorda. Väljas tegutsevale spetsialistile (nt tehnik, järelevalve spetsialist jne) saadetakse projektijuhi poolt spetsiaalselt neile suunatud töökäsud rakenduse kaudu nähtavate tegemist vajavate tööde loetelusse, mille abil saab raporteerida käskude täitmise seisukorra kohta nii väljast kui ka näha samaaegselt, millises faasis üks või teine tegevus on.

 

Kuidas Workforce töötab?

how-it-worksTöökäsk edastatakse välitöötajale — Staatus raporteeritakse tagasi kontorisse

 

Integreeritus teiste ArcGIS rakendustega

workforce-connect-2

Workforce rakendus on integreeritud teiste ArcGIS rakendustega, et lihtsustada välitööde protsessi. Objektile jõudmiseks saab teekondade leidmiseks kasutada Navigator for ArcGIS. Andmete muumiskes ja lisamiseks saab kasutada Collector for ArcGIS rakendust. Aruannnete ja vormide täitmiseks, inspekteerimiseks saab kasutada Survey123 for ArcGIS rakendust. Kõik rakendused on ligipääsetavad paari nupuvajutusega.

 

Kus kasutatakse?

used-valve used-sales

Tehnilise taristu inspekteerimine ja järelevalve

Vananev infrastruktuur ja muutuvad reglemendid nõuavad pidevat hooldustööd, mis nõuab hästi koordineeritud töökulgu ja andmete liikumist.

Müügivõimalused

Õigesti ajastatud tagasiside ja efektiivne kvalifitseerimine on kriitilised faktorid edu saavutamisel. Territooriumi haldurid saavad luua asukohapõhiseid strateegiaid ja jagada töökäske vastavalt prioriteetidele.

 used-construction  used-trees

 Kinnisvaraarendus

Arendusprojektid nõuavad pidevat inspekteerimist ja nõuetele vastamise kontrolle. Paljude töötajate ja alltöövõtjate tööülesandeid saab kergelt ja efektiivselt hallata Workforce for ArcGIS rakendusega.

 Loodusõnnetused

Tormid, tugevad vihmasajud ja paks lumi võivad tekitada suurt kahju, millele tuleb viivitamatult reageerida. Workforce for ArcGIS aitab vastavalt ilmaoludele töid planeerida, töökäske jagada ja jälgida parandustööde staatust.

 

Vaata tutvustavat videot

 

Lae rakendus alla

app-download android_app_on_play_logo_small
  •  iOS 8 või uuem
  • iPhone, iPad, iPod touch
  •  Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) või uuem
  • ARMv7 või x86 protsessor
  • OpenGL ES 2.0 tugi
  • GPS tugi