Workforce for ArcGIS


workforce-header

Workforce for ArcGIS (beeta) rakendus on mõeldud välitööliste töökäskude efektiivsemaks haldamiseks. Rakendus koosneb peamiselt kahest osast, kus üks osa on dispetšer-vaade ja teine töölise vaade. Dispetšer saab hallata ja näha töökäskude hetkelist seisukorda. Töölistele saadetakse neile suunatud töökäsud rakendusse, mille abil saab raporteerida käskude täitmise seisukorra kohta.

 

Kuidas töötab?

how-it-worksTöökäsk edastatakse välitöölisele — Staatus raporteeritakse tagasi kontorisse

 

Integreeritud teiste ArcGIS rakendustega

workforce-connect-2

Workforce rakendus on integreeritud teiste ArcGIS rakendustega lihtsustamaks välitöölise tööprotsessi. Objektile jõudmiseks saab teekondade leidmiseks kasutada Navigator for ArcGIS. Andmete muumiskes ja lisamiseks saab kasutada Collector for ArcGIS rakendust. Aruannnete ja vormide täitmiseks, inspekteerimiseks saab kasutada Survey123 for ArcGIS rakendust. Kõik rakendused on ligipääsetavad paari nupu vajutusega.

 

Kus kasutatakse?

used-valve used-sales

Infrastruktuuri inspektsioon

Vananev infrastruktuur ja muutuvad reglemendid nõuavad pidevat hooldustööd, mis nõuab hästi koordineeritud töökulgu ja andmete liikumist.

Müügivõimalused

Õigesti ajastatud tagasiside ja efektiivne kvalifitseerimine on kriitilised faktorid edu saavutamisel. Territooriumi haldurid saavad luua asukohapõhiseid strateegiaid ja välja jagada proritiseeritud töökäske.

 used-construction  used-trees

 Kinnisvaraarendus

Arendusprojektid nõuavad pidevat inspekteerimist ja nõuetele vastamise kontrolle. Paljude töötajate ja alltöövõtjate tööülesandeid saab kergelt ja efektiivselt hallata Workforce for ArcGIS rakendusega.

 Loodusõnnetused

Tormid, tugevad vihmasajud ja paks lumi võivad tekitada suurt kahju, millele tuleb viivitamatult reageerida. Workforce for ArcGIS aitab vastavalt ilmaoludele töid planeerida, töökäske jagada ja jälgida parandustööde staatust.

 

Vaata tutvustavat videot

 

Lae rakendus alla

app-download android_app_on_play_logo_small
  •  iOS 8 või uuem
  • iPhone, iPad, iPod touch
  •  Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) või uuem
  • ARMv7 või x86 protsessor
  • OpenGL ES 2.0 tugi
  • GPS tugi