ArcGIS põhitoodete lisavõimalused


Laienda oma põhilisi ArcGIS tooteid lisades neile juurde Teile omast spetsiifilist funktsionaalsus ja lahendamaks just Teile vajalikke ülesandeid. Kasutage lisafunktsionaalsust kas oma organisatsiooni sees või jagage neid oma kasutajatega.

Täiusta ArcGIS for Desktop võimalusi
ArcGIS Pro ArcObjects Automatiseerimine
 • Muuda oma töövood ja võtted juhisteks ning kasuta neid ise või jaga teistega, muutes töö tegemise efektiivseks.
 • Automatiseeri oma keerukad või lihtsad geotöötluse protsessid kasutades Pythonit.
 • Lisa ArcGIS Pro-le oma vajadustele arendatud funktsiooni kasutades Pro DSK for .NET.
 • Arenda oma vajadustele vastavaid lisafunktsionaalsusi ArcMapi ja ArcCatalogi.
 • Arenda iseseisvaid rakendusi kasutades ArcObjectes.
 • Laienda ArcObjecte ja arenda spetsiifilisi tööriistu integreerides neid oma raamistikku.
 • Kasuta geotöötlus tööriistade kogu võiemkust üle kogu ArcGIS for Desktop keskkonna.
 • Kasuta ArcPy skripte, et automatiseerida keerukaid geotöötlus protsesse (link)
Täiusta ArcGIS Serveri funktsioone
Server object interceptors (SOIs) – muuda juba valmis olevate kaardi või image tile teenuste omadusi/käitumist vastavalt kasutajatele ning jagamisõigustele. Server object extensions (SOEs) – laienda kaardi ja image tile teenuste baas teenuseid arendades nende peale uusi teenuseid.
Täiusta Operations Dashboard for ArcGIS võimalusi

Arendage oma vajadustele spetsiifilised vidinad,  kaardi tööriistu, teenuste päringud ning lisage need Operations Dashboard for ArcGIS kasutades ArcGIS API for JavaScript.

ArcGIS vahendid suurandmete töötluseks
Kasutage ESRI vahendeid visualiseerimaks ja analüüsimaks kogu infot mida suurandmed Teile andmemustrite, -trendide ja -sidususe näol annavad. ArcGIS-iga on Suurandmeid võimalik filtreerida ja organiseerida nii, et nende tulemus kajastub kaardil selgelt ja eristuvalt. Isegi kui andmed on mööda erinevaid andmebaase ja -aitu laiali, on ESRI vahenditega võimalik need kokku koondada ühtseks andmeallikaks ning nende põhjal otsuseid teha.
ArcGIS Big Data tööriistad võimaldavad:

 • Toorandmed läbi geograafilise analüüsi muuta tarkadeks andmeteks
 • Paljastada geograafilis andmemustreid
 • Leida ruumiandmete omavahelisi suhteid
 • Luua mudeleid otsuste tegemiseks
 • Kasutada sotsiaalmeedia postitusi oma analüüsides

Rohkem infot ESRI Big Data töötluse vahendite kohta vaata siit!

GIS Tools for Hadoop

 • Vabavara tööriistade komplekt suurandmete töötluseks
 • Kasutab Hadoopi raamistiku võimekust ruumianalüüside teostamiseks
ArcGIS GeoEvent Extension for Server

 • Võimaldab reaalaja andmevood integreerida Teie olemasoleva GIS-andmetega