Arendusplatvormid


ArcGIS arendajad saavad kasutada erinevaid arendusvahendeid API-de, SDK-de ja valmis rakenduste näol, loomaks kohandatud kaardirakendusi, mis täidavad konkreetseid ülesandeid või vastavad detailselt ärinõuetele ning spetsiifilistele protsessidele. Skriptide abil on võimalik automatiseerida keerukaid geotöötlus protsesse ja lihtsustada rutiinseid töövooge. Rakenduste ehitamise stuudiote ning valmis mallide abil on võimalik lihtsa vaevaga luua valmis ja omanäolised kaardirakendused nii veebi kui mobiili.

ArcGIS Web API

JavaScript API REST

ArcGIS Runtime SDK

Android iOS Java .NET
Qt OSX Xamarin

Seadistatavad rakendused

AppStudio for ArcGIS WAB Konfigureeritatavad rakendused Story Maps

Skriptimine ja automatiseerimine

Python ArcPy