ArcGIS for INSPIRE


Antud toote näol on tegu ArcGIS tehnoloogia võimaluste avardamisega vastavalt INSPIRE direktiividele. ArcGIS pakub tänu ArcGIS for INSPIRE tootele efektiivset ja laialdast lahendust ruumiandmete infrastuktuuri realiseerimiseks INSPIRE pan-Euroopa raamistikus. See sisaldab võimalusi tagamaks INSPIRE direktiive toetavatele andmetele, teenustele ja metaandmetele vastavust, mis töödeldakse ja luuakse vastavalt ArcGIS for INSPIRE tootes.

ArcGIS for INSPIRE aitab laiendada ArcGIS võimalusi INSPIRE nõuetele vastavalt pakkudes:

  • INSPIRE Vaatamise teenus (View Service)
  • INSPIRE Allalaadimise teenus (Download Service)
  • INSPIRE Andmemudelid (Annex I data model)
  • INSPIRE Avastamise teenus (Discovery Service)

ArcGIS for INSPIRE kohta saab täiendavat informatsiooni ESRI kodulehelt.