Näited


Planeeringute loomine ja jagamine

 • Olemasolevate 2D GIS andmete ja 3D hoonemudelite kasutamine sisendina
 • Piirangutsoonide arvestamine ja visualiseerimine
 • Erinevate planeeringustsenaariumite loomine: hoonete dimensioonide muutmine, detailide lisamine/eemaldamine
 • Automaatsed raportid iga planeeringustsenaariumi kohta
 • Lõpliku 3D mudeli üleslaadimine ja jagamine ArcGIS Online keskkonnas
 • Kohalike elanike tagasiside planeeringu kohta tänu CityEngine Web Scene uuele kommentaaride lisamise funktsionaalsusele

 

Detailse 3D linnamudeli genereerimine

 • Olemasolevate GIS andmete (hoonete aluspinnad, katusestruktuurid, …) kasutamine sisendina
 • Detailse hoonefassaadide kirjelduse andmestiku (fassaadi kujundus, kividemustrid, akende ja uste paanid, fassaadi värvid, …) muutmine hoonete atribuutideks
 • Detailsete 3D hoonete genereerimine

 

 

Kinnisvara hindamise võimalused

 • Sisendiks ehituspiirangud ja -regulatsioonid ning olemasolevad 2D ja 3D ruumiandmed
 • Leitakse mahupotentsiaalid ja kvalitatiivsed asukohakriteeriumid kinnisvara omaduste hindamiseks
 • Alakasutatud kinnisvaramahtude tuvastamine

 

 

Ajaloolise linnamudeli genereerimine

 • Hariduslikel eesmärkidel loodav linnamudel
 • Reeglipõhiselt modelleeritud virtuaalne keskkond
 • Suure hulga detailsete hooneelementide automaatne genereerimine ning teatud üksikute detailide käsitsi täpsustamine