Valdkonnad


Üha enam väärtustatakse geograafiliste andmete analüüsi äritegevuses. Andmete haldamine asukohapõhiselt on oluline nii poliitikas, energeetikas, looduslike ressursside haldamisel, äris kui ka kindlustus- ja kinnisvaraettevõtetes.

Kaubandus

 • Kaardista nõudlust, poodide sissetulekuid ja isegi  tootevalikut, et tabada geograafilisi mustreid ja trende müügiedus.
 • Kontrolli kulusid ja parandada klientide rahulolu, analüüsides tarneahela ja klienditeeninduse statistikat. Lisa analüüsidesse andmeid nagu konkurentide asukohad, demograafiline jaotus ja elatustase piirkonnas.
 • Hinda müügiterritooriumite tulu ja kasumlikkust.

 Kindlustus

 • Analüüsi kohalike riskitegureid ja ajaloolisi andmeid korrelatsioonis klientide andmetega ning koosta mitme teguriga riskianalüüse.
 • Analüüsi riskikoefitsiente regiooniti. Esita täpseid hinnapakkumisi ja leia uusi turge.
 • Võrdle kindlustustulu, -kahjumit, -nõudeid ja müüki piirkonnas.

 Pangandus ja finantsteenused

 • Kasuta oma asukohapõhiseid andmeid optimeerimaks klientide rahulolu ja teenuste sobivust piirkonniti.
 • Hinda elatustaset ning sellega korreleeruvaid nähtuseid asukohapõhiselt.
 • Analüüsi uusi turge.
 • Paranda info liikuvust osakondade vahel pilvekeskkonnas andmeid jagades.
 • Koosta efektiivsemalt müügi strateegiaid ja piirkondlike analüüse.

 Energeetika

 • Paranda võrgu hooldus- ja ehitustöid, optimeeri tööprotsesse ja koosata piirkondlike raporteid.
 • Rikasta olemasolevat teavet näitajatega piirkonnast nagu ilma ja  topograafia andmed.
 • Analüüsi olemasolevate klientide asukohti, optimeerimaks võrgu laiendusi ja hooldust.

 Logistika ja transport

 • Modelleeri ja prognoosi nõudlust transpordis.
 • Hinda sõiduteede ja –aegade optimaalsust analüüsides teekonda kaardil.
 • Optimeeri hooldustööde teostamist ning planeeri paremini uusi lahendusi.

 Avalik sektor

 • Paku oma kodanikele vabalt ligipääsetavaid veebiteenuseid ning visualiseeri statistilisi andmeid atraktiivselt kaardi kujul.
 • Paranda tuletõrje, politsei ja hädaabi tööprotsesse optimeerides kriisi hetkel tegutsemist kiirete geo-analüüsidega.
 • Visualiseeri riiklike projektide ulatust kaardil (näiteks rongiliiklus, linnaliinid, jne).

 Tervishoid

 • Kaardista ja hinda teenusepakkujate, tööjõu ja klientide asukohti ning rakenda saadud analüüsi tulemusi.
 • Analüüsi piirkonna andmeid, pakkumaks paremat ligipääsu tervisehoiuteenustele.
 • Hinda nakkushaiguste ja viiruste levikut ning analüüsi tekkinud mustreid.

Loe Esri White Paper-it Esri Location Analyticsi kohta: Revealing the ‘Where’ of Business Intelligence using Location Analytics, 2012 http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/business-intelligence-location-analytics.pdf