ENVI


ENVI on terviklik tarkvaralahendus kaugseireandmete (pankromaatilised, multispektraalsed, hüperspektraalsed andmed, LiDAR ja radar-andmehulgad, termopildid) töötlemiseks ja analüüsimiseks. ENVI tarkvara ühendab uusima spektraaltöötluse ja pildianalüüsi tehnoloogia intuitiivsel ning kasutajasõbralikul liidesel.

Kõik ENVI tooted on hästi integreeritud Esri ArcGIS-ga, mis lihtsustab nii üldist andmevahetust (kihtide liigutamine ühest aplikatsioonist teise, nende paralleelne kasutamine nii ENVI kui ka ArcGIS keskkonnas, andmete import/eksport geoandmebaasi ja/või Shape formaati, leppemärkide ülekandmine jne), objektide redigeerimist kui ka paindlikumaid valikuid tulemuste levitamisel (nt Esri kujundusmallide kasutamine).

ENVI sisaldab rikkalikku pilditöötluse vahendite valikut (spektraaltöötlus, geomeetriline ja radiomeetriline korrektsioon, ortorektifikatsioon, kõrgusmudelite loomine ja analüüs jne) ning võimaldab töötada enam kui 70 erineva andmeformaadiga (sh GeoTIFF, NITF, HDF).

 

ENVI moodulid

ENVI baastarkvaraga on täiendavalt kasutatavad spetsiaalsed lisamoodulid, mis lihtsustavad ja/või avardavad spetsiifilisemate pildiandmetega seotud tööde ja analüüside teostamist:

  • ENVI FX – erinevat tüüpi objektide tuvastamine ja segmenteerimine nende ruumiliste, spektraalsete ja tekstuuriliste karakteristikute alusel, sisaldades viisardipõhiseid tööprotsesside algoritme;
  • ACM – atmosfääri interferentsi ja peegelduste eemaldamine ortofotodelt, mis toimib nii multispektraalsete ja hüperspektraalsete andmetega ning toetab kõiki tänasel päeval aktuaalseid ja kasutatavaid sensoreid;
  • DEM – kõrgtäpsete digitaalsete kõrgusmudelite loomine aerofotode või satelliitpiltide stereopaaride kaudu (RPC, ASTER, IKONOS, OrbView-3, QuickBird, SPOT 1-5 sensorid);
  • Orthorectification – satelliitpiltide ortorektifitseerimine automatiseeritud meetodil läbi maapinna koordinaatide sidumise ja nende geomeetrilise korrigeerimise moonutuste eemaldamiseks;
  • NITF – National Imagery Transmission Format ehk NITF formaadis pildiandmete vaatamine, töötlemine ja redigeerimine.

 

ENVI for ArcGIS

ENVI for ArcGIS  annab võimaluse teostada rohkem kui 20 erinevat ENVI tarkvaras sisalduva tööprotsessi ja analüüsi algoritme otse Esri ArcGIS for Desktop (Basic, Standard, Advanced) tarkvaraga. Vastavad funktsioonid on käivitatavad läbi ArcToolbox akna valikute ning ENVI funktsioonid on toimivad ka ArcGIS ModelBuilder keskkonnas. Kõiki saadud tulemusi saab koheselt kasutada nende visualiseerimiseks teemakaartide näol või jagamiseks pilvekeskkonnas ja mobiilsetes (nuti)seadmetes ning paljude teiste ülesannete tarbeks, rakendades selleks kõiki ArcGIS tarkvaras sisalduvaid funktsionaalsusi.

 

ENVI SARscape

ENVI SARscape tarkvara ja selle moodulid sisaldavad laiaulatuslikke lisakomponente SAR-andmete lugemiseks, töötlemiseks, analüüsimiseks ja väljundite tegemiseks. SARscape võimaldab töötada kõigi levinud radarsatelliitidelt saadavate SAR andmetega (sh interferomeetriline sünteetilise apertuuri radar) ning toetab suurt hulka erinevaid SAR sensoreid, mitme pildikujutise koosregistreerimist (co-registering) sidususe, muutuste tuvastamisel jpm.