eBee


Tehniline info

 • Ülikerge UAV
  • Tiivaulatus 96 cm
  • Kaal 690 g
 • 18.2 Mpix RGB kaamera
 • Fotod resolutsiooniga kuni 1,5 cm
 • Liitiumpolümeeraku
 • Lennuaeg ~ 50 minutit
 • Raadioside kuni 3 km
 • Ühe lennuga võimalik kaardistada kuni 12 km2 suurune ala
 • Lennukiirus 40-90 km/h
 • Lubatud kuni 12 m/s puhuv tuul
 • eMotion 2 – lennu planeerimise ja kontrollimise tarkvara

 

eBee tutvustus ajakirja Inseneeria 2013. a novembri numbris.

 

Ruumiandmete kogumine eBee abil