Esri päevad 2005


Teist korda teoks saanud ESRI päevade üritused  toimusid 31. maist kuni 2. juunini 2005. aastal kolmes Eesti linnas: Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Kokku osales seminaridel rohkem kui 80 asutusest ligikaudu 150 inimest. Kuigi ESRI päevade peateema oli ArcGIS 9.1 versiooni ilmumine ning nende uute võimaluste tutvustamine, olid konverentsi oodatuimad esinejad erinevate valdkondade kasutajad. Kasutajarakenduste esitlused olid seotud logistika, tehnovõrkude, kohaliku omavalitsuse ülesannete, planeeringute ning kriisiolukordade näidetega. Alljärgnevalt on toodud seminari ettekanded ning mõnede puhul ka vastav link PDF formaadis dokumendi vaatamiseks/allalaadimiseks:

ESRI GIS tehnoloogia arengud – Aivo Vard, ALPHAGIS OÜ ettekanne
ArcGIS uue versiooni 9.1 demo – Tõnis Laur, ALPHAGIS OÜ ettekanne
ArcGIS kasutamine ärilahendustes, logistika – Vytautas Gipiškis, HNIT-Baltic GIS  
ArcGIS juurutamine tehnovõrkude ettevõttes – Vytautas Gipiškis, HNIT-Baltic GIS  
ArcGISi ja GPSga andmete kogumine – Tõnis Laur, ALPHAGIS OÜ ettekanne
GIS – 8 aastat vallavalitsuse töölaual – Raivo Laidma, Pärsti Vallavalitsus ettekanne
ArcGIS linnageograafias – Anto Aasa, Tartu Ülikool  
Ruumiandmete kasutamine kriisiolukordades – Ülemiste järve üleujutuse näitel – Andris Sprivul, Kaitsejõudude Peastaap ettekanne
Geoinfosüsteemi rakendus Tallinna Küttes ja ERAKÜTTES – Elis Fels, Tallinna Küte AS ettekanne

Vaata seminaride pilte >>