Esri päevad 2007


Järjekorras juba neljandad ESRI päevad viidi läbi 22.-25. mail neljas Eesti linnas: Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Tallinnas. Seminaridest osavõtjate arv suurenes sellelgi aastal ning laienes ka teemade ja esinejate arv. Kasutajatest olid esindatud mitmete ülikoolide näited GIS-i õpetamisest kuni riiklike ruumiandmete infrastruktuuri lahendusteni välja. 2007. aasta erinevatel üritustel osales 110 asutusest ja ettevõttest üle 200 inimese.

 ESRI päevad 2007 ettekanded

ESRI GIS-lahendused Eestis – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne [9,87  MB]
Mis on uut ArcGIS tarkvaras – Tõnis Laur, AlphaGIS ettekanne [2,51 MB]
Kartograafia ArcGIS-is – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne [3,98 MB]
Mobiilsed tehnoloogiad GIS-is – Jaanus Kask, AlphaGIS ettekanne [2,09 MB]
Trimble uued tooted GIS valdkonnas – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne [5,14 MB]
Kuidas me sobime Euroopasse? – prof Tõnu Oja (Tartu Ülikool) ettekanne [1,7 MB]
GIS-i õpetamine Maaülikoolis – Anne Kull (Maaülikool) ettekanne [0,83 MB]
ESRI tarkvara ja MGIS kasutamine piirülese looduskaitse korraldamisel Põhja-Liivimaal – Meelis Leivits, Anneli Roosalu, Agu Leivits (Riiklik Looduskaitsekeskus) ettekanne [5,98 MB]

 

GIS omavalitsuses – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne [3,87 MB]
GIS ja maakorraldus Pärsti vallas – Raivo Laidma (Pärsti Vallavalitsus)  
Maavalitsuses kasutusel oleva GIS-andmestiku haldamine Võru MV näitel –Tõnu Laos (Võru Maavalitsus) ettekanne [1,24 MB]
GIS-põhine Pärnumaa rannikualade üleujutuskriisi kaart – Enn Bernard (Pärnu Maavalitsus)  
 GIS-i arengud ja rakendused Tallinnas – Tanel Tamm (Tallinna Linnavalitsus) ettekanne [5,25 MB]
GIS Tallinna rohealade teemaplaneeringu koostamisel – Eduard Pukkonen (Dereevos) ettekanne [5,08 MB]

 

 

 

 

 

ArcGIS linna teemärgistuse ja teemärkide korraldamissüsteemi lahendusena– Vadim Ivlijev (Virucom) ettekanne [0,915 MB]
Andmete kogumine GIS ja GPS tehnoloogiaid kasutades – Jürgen Öövel (Riiklik Looduskaitsekeskus) ettekanne [1,63 MB]
GIS ja  Kohtla-Järve vee-ettevõte – Meelis Eldermann (Viru Vesi) ettekanne [3,66 MB]

 

Tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine GIS-vahenditega – Jüri Järve (Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit) ettekanne [3,33 MB]
GIS-i kasutamine Eesti Gaasis – Heigo Ojaste (Eesti Gaas) ettekanne [2,35 MB]
GIS Lennuliiklusteeninduse AS-s: lennunduskaardid ja PANDA – Aigar Tarre, Oleg Letberg (Lennuliiklusteeninduse AS) ettekanne [1,21 MB]
Valmistoodetel põhineva koostoimiva ja avatud SDI juurutamine – Adam Sliwinski (Conterra) ettekanne [6,29 MB]

 

Vaata seminari fotosid >>