Esri päevad 2008


Juba viiendat korda läbi viidud ESRI päevad toimusid 29.-30. mail 2008 Tallinnas hotellis “Euroopa”. Erinevalt varasematest aastatest toimus üritus ühes kohas ning kahepäevalise konverentsi läbivaks teemaks oli “GIS – geograafia kaudu”. Kaks päeva kestval konverentsil osales kokku üle 140 inimese enam kui 80 asutusest ja ettevõttest. Üles astus 29 esinejat ning näitusel tutvustasid end spetsiaalse stendiga neli ettevõtet.

 ESRI päevad 2008 ettekanded

Avasõnad – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne [2,3 MB]
GIS loob riigipiiride üleseid kogukondi – Nick Land, ESRI Europe ettekanne [6,8 MB]
Ruumiandmete infrastruktuuri (NSDI) loomine Leedus – Vaidotas Sankalas, HNIT-BALTIC ettekanne [3,4 MB]
Mis on uut ESRI tehnoloogias – Aivo Vard, Tõnis Laur, Ranel Suurna, Raido Valdmaa, AlphaGIS ettekanne [3,0 MB]
ESRI tarkvara kasutamine Eesti Topograafilise Andmekogu pidamisel – Kristian Teiter, Maa-amet ettekanne [6,4 MB]
Tallinna Ruumiandmete Registrist – Ivari Rannama, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettekanne [4,7 MB]
Numbriline planeering – Eduard Pukkonen, Dereevos ettekanne [19,2 MB]
Ruumiliste muutuste modelleerimine (laiendi Land Change Modeler näitel) –Jüri Roosaare, Tartu Ülikooli Geograafia osakond ettekanne [2,7 MB]
Veevõrgu GIS Tartu Veevärk näitel – Antri Oja, AS Tartu Veevärk ettekanne [12,8 MB]
Teeregistri andmete visualiseerimisest ArcGIS-vahenditega – Jaan Ingermaa, Maanteeamet ettekanne [7,4 MB]
Liikumisvabadus.invainfo.ee veebikaart – Jüri Järve, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit ettekanne [6,7 MB]
PLTS-i kasutamine kaitseväekaartide koostamisel – Enar Leht, Kaitsejõud ettekanne [6,7 MB]
GIS rahvaloendusel – Diana Makarenko-Piirsalu, Statistikaamet ettekanne [1,2 MB]
GIS-vahendite kasutamisest metsamajanduse ettevõttes – Tenek Mäekivi, AS Fest-Forest ettekanne [1,6 MB]
GIS Eesti lennunduses – Oleg Letberg, Aigar Tarre, Lennuliiklusteeninduse AS ettekanne [9,1 MB]
Information Builders ja ESRI juhtimissüsteem: Geograafiline Ärianalüüsi lahendus (GBIS – Geographic Business Intelligence Solution) – Jaanus Grauberg, Sybase Solutions Estonia ettekanne [8,8 MB]
Keskkonnaregistri veebikaart – Uudo Timm, KeM Info- ja Tehnokeskus ettekanne [1,2 MB]
ESRI – ühe kartograafi lugu – Markus Untera, AS Regio ettekanne [2,1 MB]
Kaisma valla üldplaneeringu koostamisest – Margus Pikkor, Kaisma Vallavalitsus ettekanne [0,4 MB]video
GIS`i võimalused merekeskkonna uurimisel – Jonne Kotta, TÜ Eesti Mereinstituut ettekanne [1,5 MB]
Aerofotost ortofotoni – Peep Kirsimäe, Maa-amet ettekanne [7,7 MB]
Riigi infosüsteem ja asukohapõhised teenused – Uuno Vallner, Margus Püüa, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Riigi infosüsteemide osakond ettekanne [0,4 MB]
Tehniline sessioon
ArcGIS Desktop nipid ja trikid – Tõnis Laur, AlphaGIS ettekanne [0,2 MB]
Ruumianalüüsid – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne [13,1 MB]
ArcPad uuendused – Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne [3,59 MB]
TeleAtlas ja innovaatika – Tomasz Przezdziek, TeleAtlas ettekanne [3,5 MB]
Trimble mobiilse GIS-i tooted – Raido Valdmaa, AlphaGIS ettekanne [6,6 MB]
Cellular Expert – traadita telekommunikatsioonivõrgu planeerimise lahendus – Vidas Gruodis, HNIT-BALTIC ettekanne [10,9 MB]
Network Engineer – fikstelekommunikatsioonivõrgu dokumenteerimise lahendus – Andrius Petrauskas, HNIT-BALTIC ettekanne [3,0 MB]
ArcGIS Server nipid ja trikid – Tõnis Laur, AlphaGIS ettekanne [0,2 MB]

 Vaata konverentsi pilte >>