Esri päevad 2011


Kaheksandat korda traditsiooniliste Esri päevade raames teoks saanud konverents “GIS – geograafia kaudu” toimus 4.-5. mail 2011 Tallinnas hotellis “Meriton Grand Conference & Spa” ning tõi kokku 170 inimest rohkem kui 60 asutusest. Ürituse erinevatel sessioonidel astus üles 27 esinejat ning huvilistel oli võimalus osa saada rohketest ettekannetest. Konverentsiga samaaegselt toimunud näitusel oli esindatud kolm firmat.

Esri päevad 2011 ettekanded

Avasõnad – Aivo Vard, AlphaGIS ettekanne [2,04 MB]
video
Kaardiandmete kogumine, haldamine, tootmine, jagamine – Paul Hardy, Esri ettekanne [3,43 MB]
Kas GIS platvorm on piisavalt hea tervikliku ettevõtte varahalduse lahendusena? – Bartosz Soroczyński, IBM Poland ettekanne [2,21 MB]
Mis on uut Esri tehnoloogias – Tõnis Laur, Ranel Suurna, Raido Valdmaa, Eveli Sisas, Nils Nitov, AlphaGIS ettekanne [1,85 MB]
video
Laserandmed topograafiliste andmete hõives – Olev Veskimäe, Maa-amet ettekanne [3,89 MB]
Asukohainfo kogumine 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusel –Kristjan Roosild, Statistikaamet ettekanne [273 KB]
video
Geoinformaatika võimaluste rakendamisest ja õpetamisest transpordiehituses – Harri Rõuk, TTÜ Teedeinstituut ettekanne [2,81 MB]
Kuidas Tallinn CAD-ist GIS-i tegema hakkas – Mart Reinola, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ettekanne [1,2 MB]
Keskkonnaregistri avalik veebirakendus – Uudo Timm, Keskkonnateabe Keskus ettekanne [250 KB]
Geoandmebaasipõhine kartograafia Kaitseväes – Lagle Randma, Kaitsevägi ettekanne [2,77 MB]
Eesti topograafia andmekogu koostalitusvõime teiste andmekogudega –Tuudur Tamme, Maa-amet ettekanne [887 KB]
GIS-i rakendamise võimalused kooligeograafias – Vaike Rootsmaa, Rannu Keskkool ettekanne [3,21 MB]
video
Kaugseireandmete kasutamisest: ENVI ja ArcGIS-i integratsiooni eelised –Ismaila Giroux, ITT VIS ettekanne [9,42 MB]
video
ENVI tarkvara kasutamisest merepõhja kaardistamisel ja vee kvaliteedi analüüsimisel – Ele Vahtmäe, TÜ Eesti Mereinstituut ettekanne [4,46 MB]
Kasutajapõhine navigatsioon Esri baasil: RUUMAB rakendus – Mati Tee, Regio ettekanne [273 KB]
Trimble mobiilsed välitöörakendused – Hermann Mergenthaler, Trimble ettekanne [2,24 MB]
video
GIS kui vahend kaalutletud otsuste langetamiseks omavalitsuse töökorralduses – Tiivi Lipp, Käina Vallavalitsus ettekanne [947 KB]
video
Esri tarkvara rakendamine Eesti Geoloogiakeskuses – Mark Karimov, Eesti Geoloogiakeskus ettekanne [11,3 MB]
Mobiilse GIS-i kasutamine igapäevase töövahendina metsamajanduses –Imre Merits, Meriz Metsahaldus ettekanne [72 KB]
video
Aadressiandmete süsteem aastal 2011 – Mall Kivisalu, Maa-amet ettekanne [692 KB]
Geoinformaatika õpetamisest Tartu Ülikoolis – Kiira Mõisja, TÜ Geograafia Osakond ettekanne [590 KB]
Pikk vaade silmapiiri taha: GIS kui suunanäitaja – Kristjan Rebane, Eesti Arengufond ettekanne [4,18 MB]
video
Tehniline sessioon
ArcGIS Desktop kasulikke töövõtteid – Tõnis Laur, Ranel Suurna, AlphaGIS ettekanne [574 KB]
Geotöötlus ModelBuilder ja ArcPy abil – Tõnis Laur, Ranel Suurna,AlphaGIS ettekanne

[562 KB]

ArcGIS 10 ja kaugseire – Eveli Sisas, AlphaGIS ettekanne

[1,17 MB]

ArcGIS Server ja mobiilsed lahendused – Nils Nitov, Raido Valdmaa, AlphaGIS ettekanne

[865 KB]

Esri arendusvahendid veebikaartide loomiseks – Kristel Meikas, AlphaGIS ettekanne

[283 KB]

Esri päevad 2011 videod – http://vimeo.com/album/1938294

NB! Kõik konverentsil toimunud ettekanded on salvestatud DVD-Video formaati. Kolmest DVD-plaadist koosneva komplekti (hind 15 EUR koos käibemaksuga 20%) soetamiseks palume Teil pöörduda AlphaGISi poole!