Kava


 

ESRI PÄEVAD 2014

14.-15. mai 2014

Euroopa” hotell, Paadi 5, Tallinn

Väljatrükiks sobiv kava PDF dokumendina on vaadatav ning allalaetav siit

Konverentsi brošüüri saab laadida siit

Konverentsi postri saab laadida siit

 

Kolmapäev 14.05.2014

  9:00 Saabumine, registreerimine, hommikukohv
9:30 Avasõnad
Aivo Vard, AlphaGIS
10:15 Esri GIS-lahendused toetavad innovatsiooni transpordivaldkonnas*
Ian Koeppel, Esri Euroopa transpordivaldkonna ärijuht
10:45 GIS tugisüsteemina kohalikus omavalitsuses
Raivo Laidma, Viljandi Vallavalitsus
 11.15 – 11.45 Kohvipaus
 11:45 Mis on uut Esri tehnoloogias
Tõnis Laur, Ranel Suurna, Raido Valdmaa, Eveli Sisas, Nils Nitov, Rein Kask ja Terje Trasberg, AlphaGIS
 12.45 – 13.45 Lõuna
 13:45 Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2014”, “Parim ArcGIS Online kaart 2014” ja “Esri noore teadlase auhind” üleandmine
 13:55 Veevõrgu GIS-i juurutamine ettevõttes AS Emajõe Veevärk
Katre Illak ja Ingmar Aija, AS Emajõe Veevärk
 14:15 Mismoodi Esri tarkvara kasutades trükikaarti teha
Carmen Jaeski, Maa-amet
 14:35 Kuidas GIS aitab talvel metsa vedada
Tanel Jairus, Maanteeamet 
 15:00 – 15:30 Kohvipaus
 15:30 Droonipõhine aeromõõdistamine ja selle võimalused
Jürgen Aluoja, J. Viru Markšeideribüroo 
 15:50 Eesti jõgede valglate arvutamine digitaalse kõrgusmudeli põhjal
Andreas Porman, Keskkonnaagentuur
 16:10 Pliiats hiireks, paber ekraaniks ja ametnik andmesisestajaks ehk rakendusi vigadest valimisteni
Ramon Reimets, Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 16:30 Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilaste pendelrände visualiseerimine ArcGIS Online abil
Rain Kilkson ja Rando Simson, Tallinna Saksa Gümnaasium
19:00 Õhtusöök, Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn, Zetod

 *ettekanne on inglise keeles

 

Neljapäev 15.05.2014: Kasutajate sessioon

 9:00 Hommikukohv
9:30 Antropogeensete maastikumuutuste tuvastamine ALS korduvmõõtmistest
Anti Gruno, Tallinna Tehnikaülikool/Maa-amet
9:50 Kõrghaljastuse inspekteerimise ja hoolduse GIS-rakendus omavalitsustele (projekt “Greenman”)
Henn Runnel, Eesti Maaülikool
  10:10 Liivi lahe navigatsioonimärkide tulede nähtavusalade analüüs
Merili Linnas ja Liina Härm, Veeteede Amet
10:30 ArcGIS Online ja Collector for ArcGIS rakenduse kasutamine hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide inventuuri juures
Katre Kasemägi, AS Infragate Eesti
 11.00 – 11.30 Kohvipaus
 11:30 Trimble lahendused ja andmekogumistehnoloogiad
Philippe Miot, Trimble Europe*
11:50 Esri tarkvara rakendamine maardlate registris
Reet Roosalu, Maa-amet
12:10 Esri lahendused ruumiandmete infrastruktuuri ja maakatastri haldamiseks
Vaidotas Sankalas, Hnit-Baltic*
 12.30 – 13.30 Lõuna
 13:30 Kaugseirevahendid ja LiDAR
James Slater, Exelis VIS*
 13:50 Kaugseire ülesanded metsanduses, maastikuindeksid
Juris Zariņš, Latvian State Forests, Jānis Donis, Latvian State Forest Research Institute Silava*
 14:10 ArcGIS-i rakendamine otsekülvi tulemi ja muude kahjustuste hindamisel
Edvin Nugis, Eesti Taimekasvatuse Instituut
 14:30 – 15:00 Kohvipaus
 15:00 Ruumiandmeteenuste pakkumisest Maa-ameti poolt nüüd ja tulevikus
Kristian Teiter, Maa-amet
 15:20 Innovatsioon IT-sektoris
Andrei Korobeinik, IT-ettevõtja, poliitik, raadiosaate Restart saatejuht
 15:50 Diskussioon ja kokkuvõtted
 16:00 Konverentsi lõpetamine

 

 

Neljapäev 15.05.2014: Tehnoloogia sessioon

 9:00 Hommikukohv
9:30 ArcGIS Desktop uuendused
Tõnis Laur, AlphaGIS
9:50 Pythoni keele vahendid ruumianalüüsis
Rein Kask, AlphaGIS
10:10 Uued veebikaartide loomise vahendid
Nils Nitov, AlphaGIS
 11.00 – 11.30 Kohvipaus
 11:30 ArcGIS Online – võimalusterohke pilvepõhine GIS-platvorm
Ranel Suurna, AlphaGIS
 11:50 Esri Maps for Office võimalused
Terje Trasberg, AlphaGIS
12:10 Uued rakendused ja offline-andmed nutiseadmetes
Raido Valdmaa, AlphaGIS
 12.30 – 13.30 Lõuna
 13:30 3D-lahendused – CityEngine Web Viewer, ENVI Lidar, eBee
Eveli Sisas, AlphaGIS