George Spoelstra


<<< ESRI PÄEVAD 2015 kava

George G. Spoelstra

Esri

BIO

George Spoelstra liitus Esri ettevõttega 2012. aastal, asudes merendusvaldkonna ärijuhi ametikohale asukohaga Rotterdamis. Tema vastutusalasse kuulub Esri erinevate merendusalaste toodete arendamine ning töö põhifookus on seotud merenduse ja sadamatega seotud tööstusharudega. Enam kui 20 aastat kestnud karjääri jooksul ruumiandmete valdkonnas on George puutunud kokku nii juhtimise, müügi kui ka tehniliste tööülesannetega.

George Spoelstra üheks suurimaks Esri arendusprojektiks on olnud Rotterdami sadama geoinfosüsteemi integreerimine igapäevastesse tööprotsessidesse. Uus innovaatiline tehnoloogia on parendanud sadama läbilaskevõimet ning kasvatanud Rotterdami liidripositsiooni Euroopa ühe olulisema kaubaväravana. Projekti tulemusena on Esri ja Rotterdami sadama vahel arenenud pikaajaline partnerlus. George’i  üheks suurimaks eesmärgiks on koos Esri partnerite võrgustikuga arendada ja ellu viia Euroopa sadamate arengustrateegiat, et geoinfosüsteemide abil tõsta sadamate võimekust ja tööalast efektiivsust.

George on omandanud bakalaureusekraadi kartograafias ning magistrikraadi ärijuhtimises. Karjääri jooksul on ta aktiivselt tegelenud projektijuhtimise ning koolitustega, aidanud konsultatsioonide kaudu klientidel geoinfosüsteemide maailmas paremini orienteeruda ning omandanud kogemusi hüdrograafia ja kartograafia ärivaldkonnas nii avaliku kui ka erasektori tasandil.

<<< ESRI PÄEVAD 2015 kava