Kava


Kolmapäev, 8.05.2019 (Sirius)

  9:00 Saabumine, registreerimine, hommikukohv
9:30 Avasõnad, kasutajanäited, trendid ja suundumused
Aivo Vard, AlphaGIS
 
10:15 Nutikad kogukonnad ja kaasavad tehnoloogiad
João Canais, Esri*
 
10:45 Ülevaade arengutest ja hetkeolukorrast ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis
Tambet Tiits, Maa-amet 
 
 11.15 – 11.45 Kohvipaus
 11:45 Mis on uut Esri tehnoloogias
Tõnis Laur, Ranel Suurna, Nils Nitov ja Kristiin Sikk, AlphaGIS
 
 12.45 – 13.45 Lõuna
 13:45 Esri päevade auhindade ”Aasta GIS-i tegu 2019”, Parim ArcGIS Online veebikaart 2019″ ja Esri Noore Teadlase auhinna üleandmine  
 13:55 Full Motion Video rakendamine siseturvalisuse valdkonnas
Andres Mumma, Sisekaitseakadeemia
 
 14:15 Läti Raudtee (Latvian Railway) GIS-i juurutus
Mārtiņš Ērglis, Envirotech*
 
 14:35 Merekaartide tootmise lahendusest ArcGIS for Maritime
Kestutis Čypas, Hnit-Baltic UAB*
 
 15:00 – 15:30 Kohvipaus
 15:30 GIS kui töövahend omavalitsuse ja vee-ettevõtte ülesannete täitmisel ning koostöö edendamisel
Lenna Hingla, Valga Vallavalitsus ja Külli Radsin, Valga Vesi AS
 
 15:50 ArcGIS meetodite kasutamisest maapõue ja selle ressursside uuringutes
Sigrid Hade, Eesti Geoloogiateenistus
 
 16:10 Geoinfo ja kaardistamine koolitunnis
Helen Leoste, Jakob Westholmi Gümnaasium
 
18:30 Konverentsi õhtusöök, meeleolu loob ansambel Kukerpillid (Õpetajate Maja, Raekoja plats 14, Tallinn)
 
 ​

Neljapäev, 9.05.2019 Kasutajate sessioon (Sirius)

 9:00 Hommikukohv
9:30 Tallinna Lennujaama ruumiandmetest ja rakendustest
Taavi Nõlvak, Tallinna Lennujaam
 
9:50 Keskkonnaaruandlus kaardiloona
Kristiina Ojamäe, Keskkonnaagentuur
 
10:10 Stereokaardistamine ArcGIS-i vahenditega
Olev Veskimäe, Maa-amet
 
10:30 Rae valla geoportaal ja ruumiandmed kodanikele
Salme Kahusk, Rae Vallavalitsus
 
 11.00 – 11.30 Kohvipaus
 11:30 Üldised planeeringud ja ruumiandmed
Pille Metspalu, Hendrikson & Ko
 
11:50 Tartu linna planeeringute andmekogu
Teivi Siimon, Tartu Linnavalitsus
 
12:10 Linnamudel
Andres Maremäe, Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 
 12.30 – 13.30 Lõuna
 13:30 Tallinn GIS2021
Ivari Rannama, Tallinna Linnaplaneerimise Amet
 
 13:50 ArcGISi teenused Tark Tee liiklusinfo rakenduses 
Meelis Tapo, Quretec
 
 14:10 Ruumianalüüsi näited Statistikaametis
Ülle Valgma, Statistikaamet
 
 14:30 – 15:00 Kohvipaus
 15:00 Veebipõhise operatiivse otsustustoe (Operational Decision Support System, ODSS) kaardirakendusest vesiviljeluse valdkonnas
Robert Aps, Jonne Kotta ja Mihhail Fetissov, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
 
15:20 Ülevaade Maa-ameti avaandmetest 
Tanel Hurt, Maa-amet
16:00 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine

 

 

Neljapäev, 9.05.2019 Tehnoloogia sessioon (Capella)

 9:00 Hommikukohv
9:30 ArcGIS Pro uuendused
Tõnis Laur, AlphaGIS
 
9:50 Uued võimalused ArcGIS Online ja Web AppBuilder keskkondades
Ranel Suurna, AlphaGIS
 
10:30 ArcGIS Enterprise 10.7: Notebook Server ja WebHooks
Nils Nitov, AlphaGIS
 
 11.00 – 11.30 Kohvipaus
 11:30 Reaalaja andmete kaardistamisest: GeoEvent Server
Sulev Jürna, AlphaGIS
 
11:50 ArcGIS rakendused välitöödeks
Raido Valdmaa, AlphaGIS
 
 12.30 – 13.30 Lõuna
 13:30 Ruumianalüüsid ArcGIS platvormil
Kristiin Sikk, AlphaGIS
 
 13:50 Geoportaal ArcGIS Enterprise Sites abil
Sulev Jürna, AlphaGIS
 
 14:10 3D ArcGIS platvormil
Kristiin Sikk, AlphaGIS