Valminud on Eesti põhikaardi uus versioon


Maa-ameti poolt on valminud 2012. aasta versioon Eesti Topograafia andmebaasi (ETAK) alusel koostatud Eesti põhikaardist. Kaart vastab andmebaasi väljavõttele seisuga 16.01.2012. Põhikaardi värviline ja mustvalge raster on mõlemad nähtavad Maa-ameti kaardirakendustes kui ka avaliku WMS teenuse kaudu. Põhikaardi andmestiku vektorvariant, mis on kasutatav ka Esri geoandmebaasi (GDB) formaadis, valmib lähemate nädalate jooksul.

Täpsem informatsioon on kättesaadav Maa-ameti kodulehel – kliki siia