XTools Pro 11.0


Esri ArcGIS toodetele täiendavate töövahendite ja lisarakenduste arendaja “Data East” ettevõtte poolt ilmus täna XTools Pro 11.0 versioon, mis töötab täiendava laiendusena ArcGIS for Desktop toodete (Basic, Standard ja/või Advanced tase) baasil. Endiselt on kasutajatel olemas võimalus saada 14 päeva kestva tarkvara prooviperioodi lõppedes ilma eraldi tasulist litsentsi omamata kasutada ca 50% kõigist XTools Pro töövahenditest.

Alljärgnevalt on välja toodud versiooniga lisandunud peamised uuendused:

 • Layer Properties Dockable Window
  – Nüüdsest on kaardikihi omaduste aken (Layer Properties) nö dokitav, mis laseb ArcGIS Desktop tarkvara kasutajail ArcMap-is töötamisel paigutada vastavat akent meelepärasesse asukohta ning hoida mugavalt vastavaid parameetreid pidevalt nähtavana või ekraani nurgast klikatavana. Dokitava akna sisu muutub aktiivseks vastava kaardikihi markeerimisel kihtide loendi (Table of Contents) aknas. Samuti on dokitavas kihi omaduste aknas koheselt määratavad paljud kihiga seotud parameetrid (nt läbipaistvus, sisu alusel filtreerimine, märgiste lisamine, hüperlingid, seoste loomine jt).
 • Create Grid from Contours
  – Töövahend on saanud uue sisu, toetab nüüdsest ka eelnevalt valitud sisendobjekte ja maske.
 • Selection Manager
  – Uus töövahend kaardil tehtud selektsioonide (valikute) paindlikumaks loomiseks, salvestamiseks ja haldamiseks. Vastav aken sisaldab ka olemasolevate selektsioonide alusel uute (selektsiooni)kihtide loomist jms.
 • Disperse Points
  – Uus töövahend kattuvate või vahetus läheduses paiknevate punktide hajutamiseks võimalusega luua täiendavad juhtjooned.
 • Near
  – Uus töövahend lähimate objektide leidmiseks etteantud kihi sisust koos täiendavate parameetrite (nt vastavate lähimate objektide koordinaadid jt) automaatse arvutamise võimalusega.
 • Change Datasources
  – Töövahend on saanud uue sisu ning lisavõimalused andmeallikate salvestamiseks/laadimiseks XML failide põhiselt.
 • Frequency
  – Uus töövahend atribuutide tabelis olevate unikaalsete väärtuste esinemissageduse leidmiseks.
 • Feature Statistics
  – Uus töövahend peamiste arvstatistikute kalkuleerimiseks.
 • MXD Info
  – Töövahend on saanud uue sisu ning lisavõimalused täiendavate omaduste lisamiseks/muutmiseks mxd kaardidokumendile ning samuti seal sisalduva(te)le andmefreimi(de)le ja kihtidele.
 • Sort Features/Records
  – Töövahend on saanud uue sisu ning lisavõimalused geograafilise mastaabi alusel sortimiseks Shape veeru sisu alusel.
 • Split Polylines 
  – Töövahend on saanud uue sisu ning täiendava uue valikuna 3D polüjoonte katkestamise  kohtades, kus kaldenurga suund muutub.
 • Batch Metadata Editing
  – Lausaline metaandmete muutmine korraga mitmele kihile.
 • Muud uuendused
  – Uus 14 päeva kestev demoversiooni periood
  – Veaparandused ja muud väiksemad täiendused                                                                                                                                                                                                                                                 – Uus Customize dialoog

NB! XTools Pro 11.0 versiooniga lisandunud uusi töövahendeid ja võimalusi tutvustavat eestikeelset kirjeldust koos illustreerivate piltidega/juhistega saad vaadata/lugeda kui klõpsad siia.

 

LISAMÄRKUSED

• XTools Pro tarkvara tutvustav eestikeelne ülevaade: http://www.alphagis.ee/xtools-pro/

• Varasemate XTools Pro versioonide (nt 7.x, 8.x, 9.x, 10.x) kasutajatel on võimalik AlphaGIS-i kaudu tellida versiooniuuendus. Hinnapakkumise saamiseks palume võtta kontakti alphagis@alphagis.ee. XTools Pro 10.x litsents ei ole tarkvarahooldust omamata 11.0 versiooniga ühilduv. Kehtiva hooldusega kaetud litsentside omanikud saavad uue versiooni aktiveerimiseks uued registreerimise numbrid.

•  Tarkvara prooviversiooni kestvus selle aktiveerimise hetkest on 14 päeva. Endiselt saab prooviaja lõppedes ilma eraldi litsentsi omamata kasutada ca 50% kõigist XTools Pro  töövahenditest.

Tehnilised nõuded:

• Kõvaketas: 106 Mb vaba ruumi
• Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows XP/Vista/7/8
• Vajalik baastarkvara: ArcGIS for Desktop (Basic, Standard või Advanced): 9.2, 9.3, 9.3.1, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2

•  XTools Pro 11.0 installeerimisel on soovitatav varasem versioon esmalt arvutist eemaldada!