ArcGIS Online uuendused (detsember 2018)


Esri avaldas 6. detsembril 2018 järjekordse uusversiooni ArcGIS Online keskkonnast (vt www.arcgis.com) ja sellega seotud toodetest.  Nimetatud keskkond uueneb pidevalt ja lõppeva aasta viimane suurem versiooniuuendus lisab juurde nii täiesti uusi vahendeid kui ka asjakohaseid täiendusi olemasolevatele. Uue keskkonnana on kasutatav Living Atlasega seotud Esri Maps for Public Policy, oluliselt on täiustunud ArcGIS Online nimeliste kasutajate lisamise/määramise valikud ning nendega seotud litsenseerimine, täienenud on 3D võimekus, rakenduste konfigureerimise seaded jpm.

ArcGIS Online uued kasutajarollid

Senise kahe kasutajatüübi asemel (Level 1 ja 2) on nüüdsest võimalik valida viie vahel. Nendeks on Viewer (endine Level 1), Editor, Field Worker, Creator (endine Level 2) ja GIS Professional. Seejuures tasub märkida, et kuigi kasutajarollid on mõnevõrra muutunud, jäävad rollid (Viewer, Administrator, Publisher jne) endiselt kasutusse:

Eestikeelset tutvustust värskete ArcGIS kasutajatüüpide kohta leiate AlphaGIS`i kodulehelt ning veelgi põhjalikuma sisututvustuse ArcGIS blogist. Samuti soovitame kindlasti tutvuda ka teemakohase videoklipiga:

Esri Maps for Public Policy

Esri Maps for Public Policy on värske keskkond, mis võimaldab kogukondadel aktiivselt osaleda otsustusega seotud protsessides. Kogukondadel on ligipääs eelnevalt autoriseeritud kaartidele kureeritud andmehulkadest, mida saab kasutada sotsiaalse võrdsuse, tervishoiu, majandusvõimaluste, transpordi, infrastruktuuri, jätkusuutlikkuse, keskkonna, maavarade ja avaliku turvalisuse uurimiseks. Kaarte saab jagada kogumikena ning samuti võivad need olla aluseks edasiseks analüüsiks ArcGIS`ga, et saada rohkem teada kogukonna muredest ning leida neile lahendusi.

Kasutajaliides

ArcGIS Online kasutajaliides on nüüdsest paremini kasutatav ka väiksematel ekraanidel. Veebilehel sisu otsides kuvatakse tulemuste eelvaadet juba trükkimise ajal. Varasemalt kasutatav funktsionaalsus jääb samasse asukohta, kuid veebilehe välimuse muutmine aitab parandada navigatsiooni, kontrasti ja ka lehe kuvamise kiirust. Muudetud on lehel (A) ja alamlehtedel (B) navigeerimist, samuti saab ühe klikiga sulgeda kõik märguanded (C). ArcGIS Online’i lehtede ülesehitus muutub koos ekraani suurusega, näiteks kui kasutada mobiilseadmete brausereid (täpsem info ArcGIS blogist).

Shows changes to UI of Content Page

Elukoha atlas (Esri Living Atlas of the World)

ArcGIS Living Atlas of the World on suurim ülemaailmne digitaalseid kaarte sisaldav komplekt.

Tume mitmesuunaline reljeefivarjutus (beeta) on uus rasterfunktsioon, mida saab lisada World Terrain kihile. See tumehall reljeefivarjutus toetab erksaid värve ning märgiseid, tõmmates tähelepanu temaatilisele sisule.

Hiljuti lisandus elukoha atlasesse 8-meetrise resolutsiooniga Antarktika kõrgusmudel. Reference Elevation Model of Antarctica (REMA) on uuendus Esri polaaralade kõrgusandmete teenustele, võimaldades tervet kontinenti vaadata senisest detailsemalt.

Arctic DEM sisaldab nüüd ka 2-meetrise resolutsiooniga kõrgusandmeid kogu regiooni kohta. Rohkem infot mõlema kohta leiab siit.

Saadaval on uus beetaversioon ookeanide vektoraluskaardist, mis lisatakse õige pea Esri vaikimisi vektorpõhiste aluskaartide gruppi.

Wayback Imagery arhiivi on täiendatud kihtidega ning on kõigile avalikult kättesaadav.

World Imagery kaarti on uuendatud värskeimate DigitalGlobe EarthWatch Vivid satelliitpiltidega. Samuti on mõnesaja linna kohta lisatud uusimad EarthWatch Metro satelliitandmed.

Uuendatud on mitmete riikide demograafilised kaardid.

Rohkem infot elukoha atlase blogist.

Õpe

Learn ArcGIS sisaldab ajakohaseid juhendeid ja suurt hulka parendusi. ArcGIS Learn sisaldab kasulikke materjale nii algajatele kui ka juba kogenud GIS-kasutajatele. Uusimate õppepeatükkide loetelust leiate muuhulgas reaalajaliste andmete põhjal ilma ennustamise, ennustatud majanduskasvu visualiseerimise jpm:

ArcGIS Companion

ArcGIS Companion teeb organisatsioonile ligipääsu mobiilsetest seadmetest lihtsaks. Lisaks brauserile saab kasutada ka spetsiaalset äppi nii Android kui ka iOS operatsioonisüsteemidel. ArcGIS Companionisse on lisandunud uusi funktsioone ja täiendusi, muuhulgas gruppide otsimine organisatsiooni siseselt ja väliselt, gruppide detailide muutmine, sisu haldamisel sorteerimise ja filtreerimise võimalused. Otsingutulemused hõlmavad nii sisu, gruppe kui ka liikmeid. Administraatorid saavad muuta ka kasutajatüüpe. Rohkem infot leiab siit.

Insights for ArcGIS

Insights for ArcGIS on veebipõhine andmeanalüüsivahend, mis põhineb asukohaintelligentsusel. Detsembri uuendus toob parandusi tarkvara jõudlusesse. Lisandunud on kolm uut juhendmaterjali, mis õpetavad koostama esimest tööraamatut (workbook), lahendama ruumilist probleemi ja jagama analüüse. Rohkem informatsiooni leiab siit.

Kaardistamine ja visualiseerimine

Nüüdsest saab seadistada veebikaartide tabelitele värskendamise intervalle. Selle tulemusena on kaardiga seotud informatsioon alati sünkroonis uusima infoga, mida kogutakse näiteks välitöödel.

Atribuutavaldised toetavad kaardil teistele kihtidele viitamist. Hüpikakende või teenusekihtide konfigureerimisel või ka väljade arvutamisel saab kasutada Arcade avaldisi, et refereerida teistele teenusekihtidele.

Ruumianalüütika

Find Nearest, Create Drive Time Areas,  Plan Routes, Connect Origins to Destinations, Choose Best Facilities tööriistad võimaldavad kasutada punkt-, joon-, või pindobjekte barjäärina. Näited võimalikest barjääridest on langenud puud, liiklusõnnetused, üleujutused jm. Rohkem infot leiab asjakohasest videost.

Lihtsa marsruutimise (simple routing) hinda vähendati 0,005 krediidini marsruudi kohta.

3D GIS

Scene Viewer võimaldab luua, näidata ja jagada 3D stseene.

Slice tööriist võimaldab paljastada varjatud andmeid hoonete interjööris või maa all.

Suured andmehulgad

Scene Viewerisse saab lisada sadu tuhandeid jooni ja polügoone, mis võimaldab kuvada suuri andmemahte, näiteks tänavaid, jõgesid, riigipiire. Lisatavate kihtide arv on piiramatu.

3D sümbolid

Samuti saab kuvada sadu tuhandeid punkte 3D sümbolitena, näiteks realistlike puudena. Uus automaatne detailsuse tase võimaldab näidata 3D mudeleid Esri galeriist, säilitades jõudluse. Punktikihtide ikoonideks saab kasutada enda üles laetud pilte.

Filtreerimine atribuutide alusel

Stseeni- ja objektikihtidele saab rakendada filtreid kõikidele andmetüüpidele, sh punktipilvedele.

Building scene kihid

Uus ehitusplatsi kiht (building scene layer) võimaldab vaadata BIM andmeid Scene Vieweriga. Kihid, mis on publitseeritud ArcGIS Pro 2.3 versiooniga võimaldavad kuvada ja peita eksterjööri ja interjööri struktuure, näiteks katuseid, seinu, uksi ning mehaanilisi süsteeme.

Kihtide otsing

Uus ümberdisainitud kasutajaliides võimaldab filtreerida ja sorteerida otsingutulemusi, samuti otsida sisu elukoha atlasest, gruppidest ja lemmikutest.

Andmehaldus

Majutatud objektikihist vaate tegemisel saab kihtidel eraldi kuvada või peita manuseid. See võimaldab kuvada andmeid vaatamisõigusega kasutajatele, ilma et kuvataks manuseid.

Kolm uut objektikihi malli (feature layer template) võimaldavad andmeid koguda ja hallata loodusressursside valdkonnas. Uuteks mallideks on Forest Activity Tracking, Member Properties ja Vineyard Management.

Administratsioon

Liikmete organisatsiooni lisamise töövoog sisaldab uusi etappe lisalitsentside (add-on licences) ja täpsemate sätete seadistamise näol.

Organisatsiooni liikmete haldamisel ja otsimisel saab nüüd kuvada ning valida mitut liiget korraga. Valik säilib isegi mitme lehe vahel liikudes.

Litsentside lehekülg on ümber disainitud.

Konfigureeritavad rakendused

Konfigureeritavad rakendused kasutavad malle, mis võimaldavad lihtsat seadistust, vajamata selleks kodeerimist.

Compare on uus rakendus, mis võimaldab kõrvuti või virnastatult asetsevalt võrrelda kahte kaarti või stseeni. Vaated võivad olla lingitud, aga ei pea.

Layer Showcase võimaldab kuvada kihtide kollektsiooni nii 2 kui ka 3D-s. Rakendus on väljunud beetaversioonist.

Map Styler ja Media Map võimaldavad nüüdsest konfigureerida objektide otsingut.

Compare Analysis, Compare Scenes, Map Carousel, Map Tools ja Simple Map Viewer on Mature Support faasis ning on eemaldatud Esri vaikerakenduste galeriist. Olemasolevad rakendused, mis on tehtud nende mallide abil, jätkavad töötamist. Rohkem infot ja soovitusi alternatiivideks leiab siit.

App builders

Web AppBuilder for ArcGIS võimaldab lihtsalt luua HTML/JavaScript rakendusi, mis kasutavad kasutuseks valmis vidinaid. Välimust saab isikustada konfigureeritavate teemadega, samuti saab rakendusi majutada nii pilves kui enda serveril. Rakendused toimivad kõikidel seadmetel.

Web AppBuilderile on lisandunud kaks uut vidinat ning mitmeid parandusi olemasolevatele. Uus Threat Analysis vidin võimaldab leida turvalisi distantse ja tsoone ürituste planeerimisel. Visibility vidin võimaldab määrata nähtavust kauguse, vaatleja kõrguse ja vaatevälja alusel.

Directions võimaldab konfigureerida kaardikihtidel barjääre. Lisandunud on kolm uut tööriista: Find Centroids, Find Point Clusters ja Summarize Center and Dispersion. 3D otsing võimaldab leida objektikihte.

Rohkem infot Web AppBuilderi uuenduste kohta leiab siit.

AppStudio for ArcGIS võimaldab kaardid muuta mobiilirakendusteks Android, iOS, Windows, Mac OS X ja Linux operatsioonisüsteemidele ning avaldada kõigis populaarseimates rakenduspoodides, kasutades enda brändingut. Arendamisoskusi seejuures vaja ei lähe. Välja on tulnud AppStudio for ArcGIS 3.2. AppStudio Desktopis on mitmeid parandusi emailide loomisel ja märguannetel. AppStudio Player toetab avalike rakenduste vaatamist ja allalaadimist sisse logimata. Mallrakendustel on mitmeid uusi funktsionaalsusi ja parandusi. Rohkem infot leiab siit.

Operations Dashboard võimaldab kasutada kaarte kõrvuti erinevate diagrammide, mõõdikute ja teiste visuaalsete elementidega, et kirjeldada inimeste, teenuste, varade ja sündmuste staatust ja toimimist reaalajas. Detsembrikuine uuendus toob kaasa uusi konfigureerimisvõimalusi URL parameetrite kaudu, mis on eriti kasulikud, kui rakendus on manustatud teise rakendusse. Rohkem infot leiab siit.

Välitöörakendused

Collector for ArcGIS on avaldanud uue rakenduse iOS platvormi jaoks ning uuendanud olemasolevat, mille uus nimi on Collector Classic. Uus Collectori rakendus on parema väljanägemisega, toetab kaardimärgiseid, vektoraluskaarte ning rikkalikku sümboloogiat. Vormid toetavad Arcade avaldisi, lihtsamat ligipääsu kaamerale ning hõlpsamat andmesisestust. Kaarti ja vormi saab samal ajal vaadata nii telefonides või kasutada tahvelarvutit digitaalse lõikelauana. Võrguühenduseta töötades saab kasutada eelplaneeritud kaardialasid ning automaatselt sünkroniseerida muutusi. Samuti on toetatud 3D andmete kogumine. Detsembri uuendusega kaasneb võimalus valida, millised kaardid on saadaval Collectoris. Rohkem infot leiab siit.

 

Kontorirakendused

ArcGIS Business Analyst Web App on veebipõhine lahendus, mis rakendab GIS-tehnoloogiat laiahaardelisele demograafilisele, tarbimis- ja äriandmetele. ArcGIS Business Analyst Web uuendus võimaldab luua punkttiheduse kaarte, kasutada infograafika malle organisatsioonide ja riikide üleselt, muuta atribuute, kategoriseerida ja sirvida enda andmeid kergemalt ning palju muud.

ArcGIS Earth 1.8 toob kaasa mitmeid uusi funktsioone ja parandusi ning on allalaetav Microsoft Store platvormilt. Muuhulgas saab teha interaktiivseid 3D analüüse, sh kõrgusmudelit, vaateväljaanalüüse, 3D mõõtmisi, lisada järjehoidjaid jne. Varajane versioon ArcGIS Earth Androidist on saadaval Google Plays. Rohkem infot leiab siit.

ArcGIS Maps for Creative Cloud võimaldab pääseda ligi ja kujundada kaarte Adobe Illustrator ja Photoshop tarkvaradega. Viimane uuendus toetab kohandatud projektsioone, jagamist tagasi ArcGIS Online keskkonda, lemmikuteks lisamist ning failide, kaartide või kihtide ulatuse defineerimist. Rohkem infot leiab siit.

ArcGIS Maps for Power BI sisaldab nüüd ka uut Find Similar funktsiooni, mis võimaldab määrata nähtuste asukohti, mille atribuudid on sarnased teiste kaardil selekteeritud nähtuste atribuutidega. Toetatud on geokodeerimine SLA koodidega. Rohkem infot leiab siit.

ArcGIS Hub

ArcGIS Hubi viimased uuendused on lisanud beeta otsinguvõimaluse ning failigeoandmebaaside allalaadimisvõimekuse, mis teeb paljude andmete otsimise ja jagamise lihtsamaks. Lehe töölaud võimaldab saada ülevaadet lehe vaatamiste arvu kohta. Rohkem infot leiab siit.

Pythoni töövood

ArcGIS API for Python võimaldab lihtsalt ning efektiivselt automatiseerida töid organisatsioonisiseselt, samuti teha GIS-analüüse ning visualiseerida ruumiandmeid. ArcGIS API for Python integreerub sujuvalt vabavaralise Pythoni ökosüsteemiga, sh Jupyter Notebooksiga. Hiljuti avaldati Python API v.1.5.1, millel on Survey123 moodul, kaardilegend ning teised parandused. Versioon 1.5.2 langeb kokku antud ArcGIS Online uuendusega, mis sisaldab ka muutusi kasutajatüüpide majutusega. Rohkem infot leiab siit.