Artikkel Tartu Linnavalitsuse targa linna lahendustest


Kohalikus omavalitsuses on oluline kiire infovahetus ja koostöö elanikega, mitmesuguste kodanikuühendustega ning riigi- ja erasektoris tegutsevate partneritega. Äripäeval on ilmunud artikkel GIS-tarkvara võimalustest kohalikes omalitsustes Tartu linnavalitsuse näitel, kus GIS-tehnoloogia on muutnud asutusesiseseid protsesse ja omavahelist koostööd senisest märksa innovaatilisemaks, avatumaks ja paindlikumaks. Artikli leiab: http://bit.ly/2vhB9LG

 

Linnakodanike kaasamine Tartu rattaringluse rendipunktide asukohtade valikul GIS-põhiste nutirakenduste kaudu.