Tutvustus


AlphaGIS OÜ on Eesti juhtiv geoinformaatika ettevõte, milline pakub GIS-tehnoloogial ja vastavatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid. AlphaGIS kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Islandil.

GIS on muutunud organisatsioonides kriitiliseks infrastruktuuriks, mis võimaldab teha paljudel oma igapäevatöös vajalikke otsuseid. Sellest tingituna on turul kasvav vajadus kvaliteetsete asukohta sisaldavate andmete ja neid andmeid töödelda ja analüüsida võimaldavate tarkvaravahendite järele. Neile, kes soovivad kasutada moodsaimat GIS-tehnoloogiat ja parimaid tooteid, on AlphaGIS usaldusväärseks partneriks koostöös sobiva lahenduse loomisel.

AlphaGIS tegevusaladeks on:

  • Geoinfosüsteemide (GIS) ja ruumiandmete platvormi tarnimine;
  • Esri GIS-tarkvara müük ja tehniline tugi;
  • GIS-tarkvaraalane koolitus ja konsultatsioon;
  • Tarkvara juurutus-, kohandamis- ja konfigureerimisteenused;
  • GIS- ja kaardistusvaldkonnaga seotud seadmete (GPS/GNSS, droonid jt) müük, tugi ja koolitus.

AlphaGIS on maailma juhtiva GIS-tarkvara tootja Esri (Environmental Systems Research Institute Inc) toodete ametlik edasimüüja Eestis. Esri põhitoodeteks on ArcGIS tarkvaraperekonda kuuluvad integreeritud lahendused, mis võimaldavad kasutajatel luua geoinfosüsteeme vastavalt vajadusele ja tehnilistele tingimustele: töökohad, serverid, omaloodud tarkvararakendused, veebirakendused või mobiilsed lahendused välitingimustes töötamiseks.

AlphaGIS on maailma juhtiva globaalse positsioneerimise süsteemi (GPS) seadmete ja tarkvara tootja Trimble Navigation kaardistus- ja GIS-valdkonna (MGIS) toodete edasimüüja Eestis. AlphaGIS on volitatud korraldama Trimble MGIS (http://www.trimble.com/mgis.shtml) GPS-toodete müüki, tehnilist tuge ja koolitust Eestis.

Alates 2008.a. maikuust on AlphaGIS maailma juhtiva (satelliit)pilditöötluse tarkvara tootja Exelis Visual Information Solutions toodete ametlik esindaja Eestis. AlphaGIS on volitatud korraldama Exelis Visual Information Solutions tarkvaratoodega seotud tehnilist tuge ja konsultatsiooni.

Ettevõtte missiooniks on pakkuda oma klientidele GIS valdkonnas parimat teenust Eestis.

AlphaGIS on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Geoinformaatika Seltsi liige.