Haridus


ArcGIS Eesti koolides

Kaardirakenduste multifunktsionaalsus koolitöös – Piret Karu, Tallinna Reaalkool

“GIS kooli” programmist – Ranel Suurna

 

Haridus- ja teadusvaldkonnas aitab GIS tehnoloogia ruumiandmete analüüsivõimaluste kasutamine arendada ümbritsevast maailmast paremat arusaamist. GIS-i abil saavad õpilased lõimida erinevatest allikatest pärit andmeid, et avastada seoseid, leida võimalikke põhjuseid mitmesugustele probleemülesannetele ning osata geograafilist informatsiooni esitada. Nende oskustega omandatakse vajalik ettevalmistus töötamiseks nii teadusasutustes, eraettevõtetes kui avalikus sektoris.

GIS õppevahendid haridusasutustele

GIS ja kartograafia alased tasuta kättesaadavad eestikeelsed õppematerjalid

  • GIS ja kartograafia alused

Õpik – http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/GIS_loeng.pdf

Harjutustevihik – http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/GIS_harjutused.pdf

Harjutustes kasutatavad andmed – http://www.ekk.edu.ee/114537

  • Kartograafia alused

Õpik koos harjutustega – http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kartograafia_oppematerjal.pdf

Harjutustes kasutatavad andmed – http://www.ekk.edu.ee/122508

GIS üritused

AlphaGIS koolitab, juurutab ning pakub vajalikud vahendid

 

Tule koolitusele!

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged vahendid ja tööriistad ning viib läbi nende juurutamise Teie tööprotsessidele vastavaks. Konsultatsiooni ja toodete ülevaate saamiseks palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee