Kohalik omavalitsus


ArcGIS edulood kohalikes omavalitsustes

Miks meile on seda vaja? Miks Teile on seda vaja! – Raivo Laidma, Viljandi Vallavalitsus

GIS-lahenduste kasutamine ühinenud omavalitsustes – Henri Eesalu, Pärnu Linnavalitsus

GIS-i roll kohaliku omavalitsuse igapäevases töös – Marje Pärn, Türi Vallavalitsus

GIS Hiiu Vallavalitsuses Jürgen Vahtra, Hiiu Vallavalitsus

KesKusMis Ivari Rannamaa, Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Harku Vallavalitsuse rakendused ja näitedTõnis Kundla, Harku Vallavalitsus

Esri tarkvara kasutamise kogemustest ja tulemustest Tartu linna planeeringute koostamisel ja analüüsimisel – Karin Kangur, Tartu Linnavalitsus

Geoinfosüsteem (GIS) on omavalitsuse tasandil hädavajalik vahend, mis annab võimaluse teha ametnikel nende igapäevases töös vajalikke ja läbimõeldud otsuseid. GIS-tehnoloogia suudab kaasaegses KOV-infosüsteemis geoandmed lihtsasti kättesaadavaks teha laiale hulgale andmeid vajavatele kasutajatele ja otsustajatele, kes kasutavad, integreerivad ja töötlevad vastavat materjali, tõstmaks plaanimise, juhtimise ja opereerimise töö tulemuslikkust.

Kohaliku omavalitsuse ülesandeid reguleerib väga suur hulk erinevaid õigusakte.  Nii kohalik omavalitsus kui ka selle (all)asutused vajavad igapäevaselt kaalutletud otsuste tegemiseks asjakohast, täpset ja ajalist teavet oma territooriumi kohta. Infot on mõttekas koguda ja sisestada seal, kus see tekib, ning olema kättesaadav algallikast.

Väga oluline on ruumiandmete (nt alusandmed, tehnovõrgud, planeeringud, keskkond, aadressid jm) tootmine ja kasutamine omavalitsuse territooriumi kohta. Sellest tulenevalt on järjest kasvav vajadus kvaliteetsete asukohta sisaldavate andmete ning neid andmeid töödelda ja analüüsida võimaldavate vahendite järele. Sealjuures on andmete kogumisel, haldamisel ja uuendamisel vajalik saavutada maksimaalne efektiivsus, et ära kasutada parimal viisil riigi, omavalitsuse ja erasektori investeeringuid.

GIS muudab omavalitsuse töö kiiremaks ja efektiivsemaks, pakkudes paindlikke meetodeid nii  ruumiliste andmete kogumiseks, analüüsimiseks, visualiseerimiseks ning levitamiseks.

GIS-i kaudu muutuvad ka omavalitsuse juhtimisel tehtavad otsused kvaliteetsemaks ja põhjendatumaks ning kokkuvõttes annab võimaluse valla või linna elanikel ning teistel huvitatud isikutel kogutud ruumiandmetest saada informatsiooni parema elukvaliteedi tagamiseks.

AlphaGIS pakub kohalike omavalitsuste vajadusteks erinevaid tarkvaralahendusi

  • ArcGIS omavalitsuslitsents – kogu ArcGIS tarkvara tooteperekonna piiramatu kasutus. Lisainfo omavalitsuslitsentsi kohta on leitav siit.
  •  ArcGIS omavalitsustöötaja püsilitsents – 1 töökoht ja servertarkvara enam vajalikest ArcGIS toodetest. Küsi lisainfot alphagis@alphagis.ee.
  • ArcGIS tooted vastavalt ülesandele, töötajate arvule ja eelarvele. Erinevate ArcGIS toodete kohta leiab infot siit.

AlphaGIS nõustab, juurutab ning pakub vajalikud vahendid

AlphaGIS teeb igapäevaselt koostööd paljude Eestimaa omavalitsustega (GIS-tarkvara tootetutvustused, konsultatsioonid, nõustamised, koolitused, tehniline tugi jne). Oleme koostanud mitmeid lähteülesandeid GIS-i juurutamiseks, kus oleme määranud GIS-i vajaduse ning kirjeldanud nõuded alusandmete andmebaasi struktuuri, kaardistamise nõuete, organisatsiooni, tarkvara ja riistvara kohta. Samuti on AlphaGIS loonud omavalitsuse spetsiifikale vastavaid GIS andmemudeleid, dokumenteerinud tegevuskava GIS-i arendamiseks ning arendanud välja ka mitmeid erilahendusi spetsiifilisemate tööprotseduuride tegemiseks (nt jäätmeregister, planeeringute register ja teederegister).

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged GIS-vahendid ja tööriistad ning pakub välja lahendused erinevate ülesannete täitmiseks. Konsultatsiooni ja toodete tutvustuse soovi korral palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.