Kohalik omavalitsus


ArcGIS edulood kohalikes omavalitsustes

Miks meile on seda vaja? Miks Teile on seda vaja! – Raivo Laidma, Viljandi Vallavalitsus

 

GIS-lahenduste kasutamine ühinenud omavalitsustes – Henri Eesalu, Pärnu Linnavalitsus

 

GIS-i roll kohaliku omavalitsuse igapäevases töös – Marje Pärn, Türi Vallavalitsus

 

GIS Hiiu Vallavalitsuses Jürgen Vahtra, Hiiu Vallavalitsus

 

KesKusMis Ivari Rannamaa, Tallinna Linnaplaneerimise Amet

 

Harku Vallavalitsuse rakendused ja näitedTõnis Kundla, Harku Vallavalitsus

Esri tarkvara kasutamise kogemustest ja tulemustest Tartu linna planeeringute koostamisel ja analüüsimisel – Karin Kangur, Tartu Linnavalitsus

Geoinfosüsteem (GIS) on omavalitsuse tasandil hädavajalik vahend, mis annab võimaluse teha ametnikel nende igapäevases töös vajalikke ja läbimõeldud otsuseid. GIS-tehnoloogia suudab kaasaegses KOV-infosüsteemis geoandmed lihtsasti kättesaadavaks teha laiale hulgale andmeid vajavatele kasutajatele ja otsustajatele, kes kasutavad, integreerivad ja töötlevad vastavat materjali, tõstmaks plaanimise, juhtimise ja opereerimise töö tulemuslikkust.

Kohaliku omavalitsuse pandud ülesandeid reguleerib väga suur hulk erinevaid õigusakte ja igapäevaselt vajavad nii kohalik omavalitsus kui ka selle (all)asutused kaalutletud otsuste tegemiseks asjakohast, täpset ja ajakohast teavet oma territooriumi kohta. Infot on mõtekas koguda ja sisestada seal kus see tekib ning see peab olema kättesaadav algallikast.

Väga oluline on ruumiandmete (nt alusandmed, tehnovõrgud, planeeringud, keskkond, aadressid jm) tootmine ja kasutamine omavalitsuse territooriumi kohta ning sellest tulenevalt on järjest kasvav vajadus kvaliteetsete asukohta sisaldavate andmete ja neid andmeid töödelda ja analüüsida võimaldavate vahendite järele. Sealjuures on andmete kogumisel, haldamisel ja uuendamisel vajalik saavutada maksimaalne efektiivsus, et ära kasutada parimal viisil riigi, omavalitsuse ja erasektori investeeringuid.

GIS muudab omavalitsuse töö kiiremaks ja efektiivsemaks, pakkudes paindlikke meetodeid nii  ruumiliste andmete kogumiseks, analüüside teostamiseks, visualiseerimiseks ning levitamiseks.

GIS-i kaudu muutuvad ka omavalitsuse juhtimisel tehtavad otsused kvaliteetsemaks ja põhjendatumaks ning kokkuvõttes annab võimaluse valla või linna elanikel ning teistel huvitatud isikutel kogutud ruumiandmetest saada informatsiooni parema elukvaliteedi tagamiseks.

AlphaGIS pakub kohalike omavalitsuste vajadusteks erinevaid tarkvaralahendusi

  • ArcGIS omavalitsuslitsents – kogu ArcGIS tarkvara tooteperekonna piiramatu kasutus. Lisainfo omavalitsuslitsentsi kohta on leitav siit.
  •  ArcGIS omavalitsustöötaja püsilitsents – 1 töökoht ja servertarkvara enam vajalikest ArcGIS toodetest. Küsi lisainfot alphagis@alphagis.ee.
  • ArcGIS tooted vastavalt ülesandele, töötajate arvule ja eelarvele. Erinevate ArcGIS toodete kohta leiab infot siit.

AlphaGIS nõustab, juurutab ning pakub vajalikud vahendid

AlphaGIS teeb igapäevaselt koostööd paljude Eestimaa omavalitsustega (GIS-tarkvara tootetutvustused, konsultatsioonid, nõustamised, koolitused, tehniline tugi jne). Oleme koostanud mitmeid lähteülesandeid GIS-i juurutamiseks, kus oleme määranud GIS-i vajaduse ning kirjeldanud nõuded GIS-i alusandmete andmebaasi struktuuri, kaardistamise nõuete, organisatsiooni, tarkvara ja riistvara kohta. Samuti on AlphaGIS realiseerinud omavalitsuse spetsiifikale vastavaid GIS andmemudeleid, dokumenteerinud tegevuskava GIS-i arendamiseks ning arendanud välja ka mitmeid erilahendusi spetsiifilisemate tööprotseduuride tegemiseks (nt jäätmeregister, planeeringute register ja teederegister).

Tule spetsiaalsele koolitusele!

Kohalikele omavalitsustele on välja töötatud ka spetsiaalne koolitus “Praktiline GIS omavalitsuses”, mis toimub regulaarselt ning mille detailsem sisu on kättesaadav spetsiaalsel koolituse lehel!

PS! Kohalike omavalitsuste igapäevastest GIS-valdkonnaga seotud tegevustest ja ArcGIS kasutamise näidetest soovitame Teil lugeda alljärgnevaid ettekandeid:

 

Kasutajanäiteid mujalt maailmast

Kohalike omavalitsuste spetsiifikale suunatud Esri uudiskiri

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged GIS-vahendid ja tööriistad ning pakub välja lahendused erinevate ülesannete realiseerimiseks. Konsultatsiooni ja toodete presentatsiooni soovi korral palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee.