Sisejulgeolek


Sisejulgeoleku küsimused jagunevad järgmiste valdkondade vahel:

 

Häirekeskused

GIS annab dispetšeritele ja päästjatele võimaluse efektiivsemalt reageerida õnnetustele. GIS võimaldab häirekeskustes visualiseerida õnnetusi kaardil, mis kindlustab selle, et reageerijad jõuavad õigel ajal õigesse kohta. GIS kasutamine lubab optimeerida päästesõidukite kasutamist, hinnata olukordi. GIS-il baseeruvad dispetšerteenused võimaldavad sõidukite ja ressursside haldamist ja jälgimist.

Tuletõrje

Kaardid on tuletõrje loomulikud töövahendid. GIS laiendab kaartide võimalusi, luues interaktiivse kohapõhiste andmete visualiseerimise ja analüüsi vahendi. GIS lubab hinnata olukordi, riske, hallata kriitilist informatsiooni (teeolud jne), määrata päästjate asukohad, luua sobiv taktika ja strateegia õnnetuse likvideerimiseks. Metsatulekahjude korral võimaldab GIS kiireid vastuseid küsimustele nagu: kus on tuli, kui kiiresti ta levib, mis on kaitsmises prioriteedid, millised on päästjate ja kogukondade riskid. GIS loob kaarte, mis vastab nendele küsimustele.

Kiirabi

GIS aitab kindlustada, et sobiv arv kiirabiüksuseid ja meditsiinipersonali on igal ajahetkel valmis rahuldama meditsiinilise hädaabi nõudmisi ettenähtud ajaga. GIS-i abil on võimalik optimeerida kiirabi missiooni. GIS annab järgmist informatsiooni: • Analüüsib sündmuste ajalugu • Teeb dünaamilist analüüsi, et määrata optimaalne kiirabiüksuste asukohad • Annab häiredispetšeritele informatsiooni kiirabiüksuste asukoha ja nende võimaluste kohta

Õiguskaitseorganid

GIS on kasulik mitmes politseitöö aspektis – nii patrull-politseinikule olukorra hindamiseks, uurijale seaduspärasuste ja trendide märkamiseks või juhile ressursside jaotamisel. Tänapäeval, kui õiguskaitseorganid puutuvad kokku uute ülesannetega, aitab GIS korrastada suurt hulka igapäevaselt kogutavat asukohapõhist informatsiooni, et luua lisateavet, mida saab kasutada. GIS loob lahendusi, mida kasutavad tuhanded asutused maailmas uurimisteks, operatsioonideks, planeerimiseks ja administreerimiseks. ArcGIS aitab kaasa järgmiste ülesannete lahendamiseks: • Kuritegude analüüs, • Sõidukite ja inimeste jälgimine, • Katseajal ja tingimisi vabastatute jälgimine, • Mobiilne kaardistamine, • Liikluse ja õnnetuste analüüs, • Immigratsiooni ja illegaalse sisserände jälgimine

Kriisiolukorrad

GIS on loomulik tehnoloogia kriisiolukordade haldamise igas faasis: ettevalmistus, reageerimine ja taastamine. GIS võimaldab kaardistada ja modelleerida võimalikke õnnetusi, aidates visualiseerida kriitilisi nõrku kohti ja purustuste tulemusi. Taastamise järgus aitab GIS tehnoloogiaga, mis loob aluse koostööks paljude asutuste vahel. Mobiilse GIS-iga kogutud andmed annab võimaluse kiiresti muuta hinnangut olukorrale, et efektiivsemalt hallata intsidente. GIS varustab samuti kiirete purustuste hinnanguga ja lubab välja töötada täpsemaid taastamise operatsioonidega.

 

Võta ühendust!

AlphaGIS aitab Teil valida õiged vahendid ja tööriistad ning viib läbi nende juurutamise Teie tööprotsessidele vastavaks. Konsultatsiooni ja toodete ülevaate saamiseks palume ühendust võtta alphagis@alphagis.ee