Teenused


GIS tarkvara juurutamine ettevõttes saab olla edukas, kui selleks on vastavad eeldused täidetud: töö eesmärgid õigesti sõnastatud, tööprotsessi mudelid täpsustatud, sobiv GIS tehnoloogia valitud, infosüsteem (sisaldades rakendustarkvara, riistvara ja andmebaase) realiseeritud ning inimressurss koolitatud. Kui organisatsioonis vastavad spetsialistid puuduvad, kes nimetatud eeldused suudavad kvaliteetselt ja õigeaegselt tagada, siis on kindlasti vajalik konsultandi abi kasutada.

ALPHAGIS pakub järgmisi GIS konsultatsioone

  • strateegiline nõustamine – vajaduste kaardistamine, hangete ettevalmistamine
  • GIS juurutamine – andmebaaside analüüs ja projekteerimine, andmetöötluse automatiseerimine, tarkvara tugi, koolitus
  • andmete geotöötlus – konverteerimine, analüüs, visualiseerimine jne