Projektijuhtimine


Projektijuhtimiseks on vajalik tellida ekspert väljastpoolt organisatsiooni, kui puudub vastava varasema töökogemusega inimene ning puudub vajadus ja võimalus uue inimese leidmiseks, palkamiseks ja koolitamiseks. Konsultandi teenust on üldjuhul riskivabam kasutada, kui organisatsiooni seest inimene spetsiaalselt koolitada, sest vastava töö tingimused (mahu, ulatuse ja tähtajad) on võimalik enne projekti algust kokku leppida.

Projektijuhtimine sisaldab järgmisi töid:

  • projektorganisatsiooni loomine (projektijuht, eksperdid jt
  • projektiplaani koostamine ja kliendiga kooskõlastamine
  • projekti kohta informatsiooni kogumine, haldamine ja projektorganisatsioonis edastamine
  • tööde jälgimine ning plaanijärgse ja kvaliteetse täitmise tagamine
  • lõppdokumentatsiooni koostamine ja esitamine kliendile