Tarkvaraarendus


Iga organisatsioon on unikaalne, s.t. oma eesmärkide saavutamiseks on põhiprotsessid välja kujunenud vastavalt vajadustele, võimalustele ja inimeste teadmistele. Samas on organisatsioon pidevas muutuses, sest ümbritsev keskkond muutub pidevalt ning organisatsioon peab arenema, et turul konkurentsieelist saavutada. ESRI firmal on saadaval GIS tarkvara lahendused standardtoodetena alates lihtsamatest keerulisemateni ning erinevates kasutusvaldkondades kasutamiseks. Üldjuhul on standardtarkvara võimalik peale süsteemi installeerimist ja lühikoolitust koheselt kasutama hakata. Kuid tihti on organisatsiooni vajadustest lähtuvalt vajalik standardtarkvara kohandada, et tarkvara võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Organisatsiooni vajadustele vajaliku tarkvaralahenduse loomiseks viiakse koostöös tarkvara hilisemate kasutajatega läbi tarkvaraarenduse tööd.

Tarkvaraarenduse töö võib sisaldada mõne lisafunktsionaalsuse programmeerimist standardtarkvarale või keerulisemal juhul tarkvaraarenduse projekti läbiviimist uue tarkvara loomiseks.

Tüüpiline tarkvaraarendusprojekt sisaldab järgmiseid etappe:

  • analüüs (äriprotsesside, kasutusjuhtude, rollide, andmemudeli kirjeldus);
  • andmebaasi andmestruktuuride loomine;
  • programmeerimine ja testimine;
  • andmete ülekanne;
  • juurutamine;
  • koolitamine.