KKKKorduma kippuvate küsimuste andmebaas abistab teid loodetavasti levinumatele küsimustele vastuste leidmisel:

Parima jõudluse saavutamiseks palume kasutada järgnevaid soovitusi:

 • Hoida geoandmeid ühtsel matemaatilisel alusel (st. kirjeldada kaardikihte sarnase koordinaatsüsteemiga, nt. L-EST`97); 
 • Andmete salvestamiseks ja haldamiseks kasutada failipõhist geoandmebaasi (gdb), mis on märgatavalt ökonoomsem ja töökindlam kui näiteks Personal tüüpi geoandmebaas ja/või Shape failid;
 • ArcMap´is andmete kuvamise kiirendamiseks mitte näidata lisatavaid kihte automaatselt;
 • Määrata ArcMap´is kaardikihtidele mõõtkavalised piirangud ehk mõõtkava vahemik, mille korral kiht on nähtav), suuremõõtkavaliste andmete kuvamine väikese mõõtkava korral on ressursimahukas protseduur;
 • Esri .shp või ArcInfo coverage failide kasutamiseks genereerida ArcCatalog-is andmekihtidele ruumiindeksid;
 • Suuremahuliste Esri geoandmebaaside kompakteerimine (ArcCatalog-is käsklusega Compact)
 •  Eelistada kaardikihtide kujundamisel võimalikult lihtsat sümboloogiat. Võimalusel kasutada lõplikku sümboloogiat ja leppemärkide kuju alles kaardiandmete väljastamisel või selle ettevalmistusel (rasterpilt, väljatrükk jne);
 • Võimaluse korral vältida mahukate tekstide, märgiste (label) kuvamist.
 • Kasutada kuvamiseks tavapärase kihi (layer) asemel nn. referentskihte (basemap layer). Vastav funktsionaalsus on kättesaadav ArcGIS 10 versioonis. Täpsema info lugemiseks kliki siia.

NB! ArcGIS tarkvaratoodete jõudluse ja töökindluse parendamiseks ning tõrgeteta toimimiseks soovitame alati kasutada värskeimaid hoolduspakette (service pack). ArcGIS 10 versiooni vastava hoolduspaketi kohta leiate täpsemat informatsiooni siitVarasemate ArcGIS versioonide hoolduspaketid:

 • ArcGIS tarkvara komponentide miinimumnõuded riistvarale ja tarkvarale on leitavat siit.

Mitmeid Esri ArcGIS tarvaratooteid on võimalik soovi korral ka teatud perioodi ulatuses tasuta testida ja proovida (kestvus 60 päeva). Testversiooni kasutamiseks on vajalik vastava installatsioonimeedia olemasolu, mida saab tasuta veebikeskkonnast alla laadida ning arvuti-põhiselt registreerida. Vajadusel saab neil teemadel kontakteeruda otse ka AlphaGIS-i tehnilise toega aadressil alphagis@alphagis.ee

 • ArcGIS Desktop 10 tarkvara installeerimine/registreerimine – kliki siia
 • ArcGIS Desktop 9.3.1 tarkvara installeerimise juhend – kliki siia
 • GIS- ja kartograafia alane ülevaatlik õppematerjal “GIS JA KARTOGRAAFIA ALUSED”, sisaldab praktilisi harjutusi ArcView tarkvaraga – kliki siia
 • Kartograafia valdkonna õppematerjal “KARTOGRAAFIA ALUSED” – kliki siia
 • ArcGIS for Desktop tarkvaraga (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) töötamise üldine juhendmaterjal – kliki siia
 • Ruumiandmete haldamise GIS-vahendid – kliki siia
 • ArcPad 10 eestikeelse kasutajaliidese juhendmaterjal – kliki siia
 • ArcPad 8.0 eestikeelse kasutajaliidese juhendmaterjal – kliki siia
 • ArcPad 7.1 eestikeelse kasutajaliidese juhendmaterjal – kliki siia
 • Pindobjektide ja joonlõikude käänupunktide visuaalne näitamine ja neid kirjeldavate atribuutide kuvamine ArcGISis – kliki siia
 • Kaardikihi objekte kirjeldavate käänupunkti koordinaatide eksportimine tabelkujule – kliki siia
 • Topoloogia kehtestamine Esri ArcGIS geoandmebaasis – kliki siia
 • Graafiliste objektide loomine ArcView programmiga ning nende eksport ArcPad-i – kliki siia
 • Koordineerimata kaardikihtide georefereerimine ArcGISis – kliki siia
 • Geograafilise koordinaatsüsteemiga defineeritud kaardikihi eksportimine tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemi L-EST`97 kirjelduse alusel – kliki siia

 

Где найти  русскоязычные ArcGIS материалы для самостоятельного обучения?

 • Mis on uut ArcGIS 9.3 versioonis (Новые функции ArcGIS 9.3) – линк 
 • Mis on uut ArcGIS 9.2 versioonis (Что нового в ArcGIS версии 9.2) – линк
 • Сравнительная таблица функциональности продуктов ArcGIS Desktop версии 9.2 – линк 
 • ArcGIS Desktop tarkvaraga (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) töötamise üldine juhendmaterjal(Начало работы в ArcGIS 9 – Общий справочный материал для работы с программойArcView, ArcEditor и ArcInfo) – линк 
 • ArcCatalog aplikatsioon (ArcCatalog Руководство пользователя) – линк
 • Ruumiandmete editeerimine ArcMap-is (Редактирование в ArcMap) – линк
 • Geotöötluste ja mudelite loomine (Геообработка в ArcGIS) – линк
 • Kaarditekstide paigutamine Maplex mooduliga (Maplex для ArcGIS) – линк
 • Kaardiprojektsioonid (Картографические проекции) – линк
 • Geokodeerimine ArcGISis (Геокодирование в ArcGIS) – линк
 • ArcPad tarkvara kiirjuhend (ArcPad – Быстрая справка) – линк

Täiendav hulk venekeelset dokumentatsiooni ArcGIS kohta on kättesaadav Data Plus ettevõtte kodulehel http://www.dataplus.ru

Более подробную информацию и материалы связанные с продуктами ArcGIS на русском языке можно найти на домашней странице компании Data Plus 

http://www.dataplus.ru/Support/Library/Index.htm

 • ArcMap`i aplikatsiooni efektiivsema rakendamise juhendmaterjal I osa – kliki siia
 • ArcMap`i aplikatsiooni efektiivsema rakendamise juhendmaterjal II osa – kliki siia
 • ArcGIS Desktop tarkvaratoodetes lühikäskluste (shortcut key) kasutamine  – kliki siia
 • Mida tähendavad ArcGISi kontekstis terminid “koordinaatsüsteem”, “daatum”, “ellipsoid”, “projektsioon” ja “spatial reference” – kliki siia
 • Ruumiandmete haldamine geoandmebaasis – kliki siia
 • Kuidas hallata geoandmebaasis koordinaatidega seonduvat teavet – kliki siia
 • Geoandmebaasi mahu ja kuvamise optimeerimine – kliki siia
 • Mida teha, kui pindobjektide kaardikihi atribuutide tabelis on väärtused negatiivsed (nt. shape area = -456,55)? – kliki siia
 • Soovin ArcMap-is kaardikihi külge siduda “Join” käsklusega täiendavat infot välisest tabelist (nt. MS Excel xls fail), aga tulemusena kuvatakse tühja atribuutide tabelit (vastav hoiatus”Loading Table Data”). Mida teha? – kliki siia
 • Tabelandmete valikuline eksportimine – kliki siia
 • Tabelandmete (valikuline) eksportimine MS Excel failiformaati (xls, xlsx)
 •  Eestikeelne juhendmaterjal – kliki siia
 • Kuidas saab Shape faili atribuutide tabelisse arvutada joonobjekti pikkust ja/või pindobjekti (polügoon) pindala– kliki siia
 • Teemaloendi alusel koostatud ArcGIS Desktop aplikatsioonide ja funktsioonide õpetused (tutorials) koos asjakohaste videoklippidega – kliki siia

 

 • Kas on olemas kindlad standardid kaardi väljalõike raami (inset map) visualiseerimiseks – kliki siia
 • Mida tuleb arvestada legendi kujundamisel ja paigutamisel – kliki siia
 • Dünaamiliste kaardikirjade (labels) kuvamine ridade kaupa (eestikeelne kasutusjuhend) – kliki siia
 • Asjakohane sümboloogia kuvamine kaardikihi legendis kaardiväljal nähtavate objektide alusel (tingimus kehtib nii andmevaate kui ka kujundusvaate kohta) Lisatud 04.02.2010
 •    Legend Limiter 3 for ArcGIS 9.3 ja 9.3.1 versioonile – kliki siia
 •    Legend Limiter 3 for ArcGIS 9.2 versioonile – kliki siia

NB! Legend Limiter funktsionaalsus toimib kaardikihtidele, mis kasutavad sümboloogia  kirjeldamiseks “Unique values” kategooriat!

 • Kuidas kuvada legendis teatud läbipaistvuse (transparency) % alusel defineeritud kaardikihi objekte – kliki siia

NB! Vastav funktsionaalsus sisaldub automaatselt alates ArcGIS 9.3 versioonis. Selleks tuleb eelnevalt vastava kaardidokumendi andmefreimi üldvalikute (Data Frame Options) juures ära märgistada tingimus “Simulate layer transparency in legend”.

 • Erinevate indeksvõrkude ja kaardiraamatute koostamine vabavaralise DS MapBook mooduliga –kliki siia
 • “ArcUser (Winter 2008)” ajakirjas ilmunud artikkel DS MapBook võimaluste kohta – kliki siia

NB! Teemakaartide loomise ja kartograafia töövahendite oskuslikuma kasutamisega seonduvalt on võimalus kõigil huvilistel külastada ka vastavat blogi – ESRI Mapping Center. Nimetatud blogi alt on kättesaadavad spetsiaalsed tööprotseduuride praktilised nõuanded koos asjakohaste linkidega.

ESRI Mapping Center: http://mappingcenter.esri.com

Erinevate aplikatsioonide leidmiseks tasub uurida ESRI tehnilise toe kodulehekülgehttp://support.esri.com/ või pöörduda oma küsimusega AlphaGISi tehnilise toe meeskonna poole. Käesolevas loetelus on välja toodud mõned sagedasemini küsitud ja kasutatavad lisatarkvarad ja skriptid.

 • XTools Pro – sisaldab enam kui 50 erinevat (sh. 25 vabavaralist) töövahendit kaardi objektide, geoandmebaaside, ruumianalüüside jms. ülesannete mugavamaks lahendamiseks – kliki siia
 • Auto Save Edits – aplikatsioon tööseisu automaatseks salvestamiseks ArcMap`is – kliki siia
 • OpenLM for ESRI ArcGIS Desktop 1.5 – tasuta skript  ESRI tarkvaratoodete konkureerivate võrgulitsentside (Concurrent Use license) kasutuse jälgimiseks – kliki siia
 • EasyCalculate – tasuta tarkvara rohkem kui 100 erineva valmiskujul avaldise (expression) kasutamiseks uute väärtuste arvutamiseks ArcGIS välja-kalkulaatoris (Field Calculator) – kliki siia

  NB! Avaldise kasutamiseks tuleb esmalt (kaardi)kihi atribuuditabelis välja valida konkreetne veerg/väli ning käivitada Field Calculator. Seejärel tuleb veergude/väljade loendist välja valida sobilik kirje ning vajutada linnuke sisse aknasse nimega Advanced, mille tulemusena aktiveerub VBA-skripti re˛iim. Sobiva avaldise saab sisse lugeda Load… nupu kaudu. Avaldiste loend ja kirjeldused on kättesaadavad EasyCalculate funktsioonide loendist.

  NB! Tarkvara töötab ArcGIS 9.x platvormil ning sisaldab asjakohaseid vahendeid nii (ruumi)analüüside tegemiseks, valimite koostamiseks, tabelandmete toimetamiseks, vektor- ja rasterandmete töötlemiseks jne. Tarkvara ei toeta on-the-fly projektsioonide muutmist, mis tähendab, et tööprotseduuridel kasutatavate sisendkihtide matemaatiline alus peab juba eelnevalt olema sobivalt kirjeldatud (nt. “Estonia_1997_Estonia_National_Grid” alusel).

 • Create Regular Polygons – tasuta skript korrapärase kujuga polügoonide (ruut, heksagoon jne) koostamiseks – kliki siia

 NB! Skript on lisatav eraldi tööriistakastina (toolbox) ArcToolbox-i loendisse. Geomeetriliste kujundite genereerimisel saab defineerida nt. küljepikkuse, nurga jne. Sisendiks peavad olema punktobjektid.

 • Convert Annotation Class to Feature Class – aplikatsioon annotatsioonide konverteerimiseks punkt- või joonobjektide kihiks – kliki siia
 • Shapefile Repair Tool – aplikatsioon Esri shape-faili taastamiseks – kliki siia
 • ArcGIS® 8.x / 9.x ECW JPEG 2000 plugin – aplikatsioon ECW ja JPEG 2000 failidega töötamiseks – kliki siia 

  Installeerimise faili saad alla laadida siit 

  NB! Vastav funktsionaalsus sisaldub automaatselt alates ArcGIS 9.2 ja uuemas versioonis

 • ArcMap .mxd kaardidokumendis olevate graafiliste elementide teisendamine Esri Shape formaati – kliki siia

  NB! Vastav funktsionaalsus sisaldub automaatselt alates ArcGIS 9.3 versioonis

 • ArcMap-is kaardikihi objektidega tehtud toimingute info talletamine vabavaralise Log Editmooduliga – kliki siia
 • Densify – tasuta skript joontele ja polügoonidele täiendavate käänupunktide automaatseks lisamiseks defineeritud distantsi alusel objekti(de) geomeetriat muutmata – kliki siia

 NB! Skript töötab alates ArcGIS 9.3 versiooni desktop tarkvara(de)s ning on lisatav eraldi tööriistakastina (toolbox) ArcToolbox-i loendisse.

 • Ühist serva omavate naaberpolügoonide leidmine ühe või mitme pindobjekti alusel (eestikeelne kasutusjuhend koos asjakohaste linkidega) – kliki siia
 • Kaardikihtidele meelepärase sümboloogia lausaline omistamine (eestikeelne kasutusjuhend koos asjakohaste linkidega) Lisatud 29.10.2009 – kliki siia

 NB! Vastav skript on mõeldud töötamiseks ESRI Shape formaadis failidega (kaardikihtidega). 

 • Biostatistical Analyst – vabavaraline lisamoodul biostatistiliste analüüside (biomassi arvutus jms) tegemiseks – kliki siia

Esri kursuste kataloog on väga rikkalik ning uusi koolitusi lisandub pidevalt juurde. Märkimisväärselt palju on ka tasuta kursuseid, mis tähendab, et iga GIS-huviline saab Internetis minna vastava loengu-mooduli alt sisse ning uurida nii kirjandust kui ka jälgida arvutiekraanilt häälega varustatud slaidikavasid, videosid ja demosid. NB! Tasuta kursuste jälgimiseks ei pea tingimata olema Esri tarkvaratoodete kasutaja ning omama autoriseeritud litsentsi ja/või kehtivat hoolduslepingut.

Esri kursuste kohta leiab täpsemat informatsiooni: http://training.esri.com/gateway/index.cfm

Juhend Esri online-koolitustele registreerimise ja osalemise kohta

 • Eesti haldus- ja asustusüksuste andmed (seisuga 01.03.2012) – kliki siia

 NB! ArcGIS kasutajatele on sobilikud Esri Shape (shp) formaadis andmed.

 • Keskkonnateabe Keskuse kaardikihid  – kliki siia

 NB! ArcGIS kasutajatele on sobilikud Esri Shape (shp) formaadis andmed.

 Võimalus erinevaid kihte Esri Shape (shp) failidena alla laadida

 • ArcGIS publikatsioonide ja materjalide loetelu – kliki siia
 • GIS sõnastik (GIS Dictionary A-Z) – kliki siia

Tasapinnaliste L-EST koordinaatide (ühik: meeter) teisendamine geograafilisteks koordinaatideks (ühik: kraad, minut, sekund) – kliki siia

Tasapinnaliste L-EST koordinaatide (ühik: meeter) X ja Y telgede kuvamise loogika ArcGIS toodete keskkonnas – kliki siia

Kuidas kasutada ArcPad-is kirillitsat?

Kirillitsa klaviatuuri kasutamiseks tuleb vastavasse seadmesse (väliarvuti, käsi-GPS seade jne) installeerida tasuta tarkvara PocketKeys, mis on täielikult ühilduv Windows CE, Pocket PC, Pocket PC 2002, Windows Mobile 2003 ja Windows Mobile 5.0 platvormiga. PocketKeys – Russian keyboard (1MB) 

Kaardikihis kirillitsas olevate atribuutandmete ettevalmistamiseks ArcPad`i (SHAPE või dBASE kujul) tuleb arvuti süsteemiregistris (system registry) dbfDefault väärtuseks defineerida UTF-8. Detailsem juhend nimetatud toimingu kohta on kättesaadav siit

Kas ArcPad tarkvaraga on võimalik kasutada ECW formaadis kaardiandmeid?

Jah. ECW failidega töötamiseks on olemas spetsiaalne tasuta utiliit ArcPad v6.0 ECW Plugin, mille allalaadimiseks kliki siia.

Kuidas saab GPS-i reaalajaparandeid seadistada ja välitingimustes mõõtmisel kasutada?

GPS reaalajaparanditega töötamise eestikeelne juhendmaterjal – kliki siia

Millest alustada, kui on soetatud GPS-liidesega digitaalne fotokaamera ning on soov hakata koordinaatidega varustatud fotosid geoandmebaasi lisama?

alta4 Geoinformatik AG ettevõtte poolt avaldatud inglisekeelne juhendmaterjal Ricoh Caplio 500 SE digitaalkaamera ja GPS Photomapper NG tarkvara võimaluste ja olulisemate töövõtete kohta –kliki siia

 • WMS-teenuse kasutamise eestikeelne juhendmaterjal – kliki siia
 • Lisa oma mõtted ja arvamused Esri ideedepanka – kliki siia