Esri


AlphaGIS pakub GIS- ja kaarditarkvara valdkonna turuliidri Esri tarkvaralahendusi. Esri (Environmental Systems Research Institute, Inc) on 1969. aastal asutatud maailma juhtiv GIS tarkvaratootja, kelle tooteid kasutavad rohkem kui 350 000 organisatsiooni (sh 7000 õppeasutust) üle maailma. Esri on ametlik GIS platvorm Euroopa Komisjonis ning seda kasutatakse ka paljudes Euroopa Liidu instantsides ja sellega seotud projektides (nt Euroopa Liidu Satelliitide Keskus). Esri edasimüüjaid on rohkem kui 100 riigis ning kasutajaid enam kui 150 riigis. Esri on ainuke tarkvaratootja, mis pakub terviklikke tehnilisi lahendusi töökohaarvutitel, mobiilsetel seadmetel, serveritel ja internetiplatvormidel. Ettevõtte põhitoodeteks on ArcGIS tooteperekonda kuuluvad integreeritud lahendused, mis võimaldavad kasutajatel luua geoinfosüsteeme vastavalt vajadusele ja tehnilistele tingimustele: töökohad, serverid, omaloodud tarkvararakendused, veebirakendused või mobiilsed lahendused välitingimustes töötamiseks. ArcGIS tooteperekonna populaarseim toode ArcGIS for Desktop on maailma levinuim geoinfosüsteemi (GIS) tarkvara. Eestis kasutavad Esri erinevaid ArcGIS tarkvaratooteid ja lahendusi käesoleval hetkel juba kõik suuremad kartograafia ja kaardiandmete tootmisega tegelevad asutused, tehnovõrkude ettevõtted ning paljude muude valdkondade (kohalikud omavalitsused, maavalitsused, keskkond, metsandus, energeetika, lennundus, põllumajandus, looduskaitse, riiklik julgeolek, ülikoolid ja teadusasutused jne) GIS-ja kaarditarkvara kasutajad.

ArcGIS on terviklik tooteperekond erinevatele seadmetele ja platvormidele:

Töökoht  

Server   

Nutitelefon  

Pilvelahendus

ArcGIS tooteperekonnast

ArcGIS on kogum omavahel integreeritud GIS tarkvaratooteid, millest on võimalik komplekteerida vastavalt lihtsamatele või keerukamatele vajadustele ning töö iseloomule sobilik geoinfosüsteem. ArcGIS annab kõik vajalikud vahendid ehitada geoinfosüsteemi vastavalt sisulistele nõudmistele ja tehnilistele tingimustele: töökohad, serverid, omaloodud tarkvararakendused, veebirakendused või mobiilsed lahendused välitingimustes töötamiseks. Kombineerides ArcGIS arhitektuuri Esri poolt väljatöötatud universaalse geoandmebaasi tehnoloogiaga on võimalik kokku panna terviklikke ja intelligentseid geoinfosüsteeme.

Töökohatarkvara – Desktop GIS

ArcGIS sisaldab järgnevaid töökohatarkvara tooteid:

ArcGIS for Desktop tarkvara on peamine töövahend GIS-spetsialistidele ja ruumiandmeid töötlevatele, analüüsivatele ja väljastavatele spetsialistidele/asutustele. Kõik eespool nimetatud tooted on sarnase kasutajaliidesega ning käivitatavad töövahendid sõltuvad vastavalt asjaolust, milline on kasutatava töökohatarkvara litsents. Iga järgnev tase sisaldab madalama taseme funktsionaalsust.

  • ArcGIS for Desktop on kasutatav kolme funktsionaalsuse taseme ehk vastava litsentsi alusel:
    • ArcGIS for Desktop Basic (tuntud endise nimega ArcView) – võimaldab teostada ruumiandmetega seotud lihtsamaid töid (nt oma kihtide lisamine/olemasolevate töötlemine, asendiplaani ja kaardiraamatute koostamine ning lihtsamate geotöötluste teostamist)
    • ArcGIS for Desktop Standard (tuntud endise nimega ArcEditor) – sisaldab lisaks Basic tasemele hulgaliselt täiendavat funktsionaalsust geoandmebaasidega töötamisel;
    • ArcGIS for Desktop Advanced (tuntud endise nimega ArcInfo) – kõige funktsionaalsem desktop tarkvara, mis lisab Basic ja Standard tasemele juurde palju geotöötluse vahendeid ja loob eeldused väga professionaalse tasemega GIS-i ja kartograafiliste tööde teostamiseks.
  • Detailsem info ArcGIS for Desktop toodete kohta – kliki siia
  • ArcGIS for Desktop 10 toodete funktsionaalsuse tabel – kliki siia
  • Eestikeelne juhendmaterjal ArcGIS Desktop tarkvara (Basic, Standard ja Advanced) iseseisvaks õppimiseks – kliki siia

ArcGIS for Desktop laiendused

ArcGIS for Desktop laiendused töötavad kõigi ArcGIS-i töökoharakenduste (Basic, Standard ja Advanced) baasil.

ArcGIS for Desktop toodete pakett koos laiendustega on ainus eestikeelse kasutajaliidesega standardiseeritud GIS- ja kaarditarkvara!

Serveritarkvara – Server GIS

ArcGIS Server on kompleksne ja suurte võimalustega serveripõhine platvorm organisatsiooni GIS rakenduste levitamiseks, mida hallatakse tsentraalselt ja mis toetab paljusid kasutajaid.

ArcGIS servertoodete tutvustus – kliki siia

ArcGIS servertoodete funktsionaalsuse tabel – kliki siia

Pilveteenused – ArcGIS Online

ArcGIS Online on veebikeskkond, mis võimaldab koostada, otsida ja kasutada erinevaid kaarte ja veebirakendusi ning samuti jagada enda või asutuse poolt tehtud kaarte/rakendusi teiste kasutajatega ja organisatsioonidega. Otsest vajadust GIS desktop või serveri tarkvara järgi ei ole – palju võimalusi on kättesaadavad veebibrauseri kaudu. ArcGIS Online keskkonnast on võimalik leida Esri ja ArcGIS kommuuni poolt avalikustatud kaarte ja rakendusi, kasutada põhjalikku otsingumootorit, töövahendeid kaartide koostamiseks, liituda GIS kommuunide gruppidega (sh luua ka uusi gruppe). ArcGIS Online kasutajaliides on eestikeelne!

Proovi ise järgi – loe lisainfot!

Mobiilne GIS

ArcGIS tehnoloogiat saab kasutada erinevates mobiilsetes süsteemides alates pihuarvutitest, sülearvutitest, tahvelarvutites jne.

Nutirakendused
ArcPad